Ścieki z Łubianki popłynęły do Torunia

Box2 Łubianka Wiadomości
fot. nadesłane

Mieszkańcy nie odczują zmiany w swoich portfelach, natomiast z pewnością odczuje ją środowisko. Wyłączenie z użytkowania starej oczyszczalni ścieków w Przecznie i skierowanie ich nowym kolektorem do Torunia ma duże znaczenie ekologiczne. Dodatkowo gmina jest w trakcie budowy nowego punktu zlewnego.

Dotychczas funkcjonująca Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Przecznie działała nieprzerwanie przez ponad 25 lat. Jej stan techniczny nie pozwalał na dalszą eksploatację, a ewentualna modernizacja wymagałaby znacznych nakładów finansowych. 

REKLAMA

Dużo bardziej ekonomiczną opcją było podpisanie porozumienia z Wodociągami Toruńskimi. Takie porozumienie zawarliśmy w 2017 r. Przez dwa lata trwało przygotowywanie kontraktu, a w ostatnim roku budowano kolektor ściekowy – wyjaśnia Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka.

Kolektor o długości ok. 8 km powstał na odcinku od Przeczna przez Biskupice, Brąchnowo, Brąchnówko aż do Browiny. Kilka dni temu instalacja została oddana do użytku. Tym samym oczyszczalnia w Przecznie przestała działać, a ścieki z gminy Łubianka zostały włączone do systemu kanalizacyjnego łączącego Chełmżę z Toruniem. Codziennie ok. 300 m3 ścieków płynie do toruńskiej oczyszczalni ścieków, gdzie są one odpowiednio utylizowane.

Inwestycja pochłonęła ok. 2,1 mln zł. Finansowana była przez Wodociągi Toruńskie, natomiast jej kapitalizacja będzie opierać się na ponoszeniu przez naszą gminę kosztów przesyłu ścieków do Torunia od każdego 1 m3 – tłumaczy wójt Jerzy Zająkała. 

Cena opłaty za ścieki dla mieszkańców nie ulegnie zmianie, więc nie odczują oni żadnych negatywnych konsekwencji nowego rozwiązania. W ten sposób problem utylizacji ścieków w gminie Łubianka został rozwiązany. Nie jest to jednak koniec prac nad zwiększaniem efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. W chwili obecnej ok. 50 proc. mieszkańców ma dostęp do kanalizacji ściekowej, a 25 proc. korzysta ze zbiorników bezodpływowych. Włodarze podejmują działania, aby firmy asenizacyjne, odbierające ścieki z przydomowych szamb, mogły dokonywać zlewów w punkcie zlewnym w Przecznie. Na ten moment rzeczywiście znajduje się tam punkt zlewny, jednak jego konstrukcja nie odpowiada nowoczesnym standardom technicznym.

Rozpoczęliśmy, dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, budowę nowego punktu zlewnego. Obiekt powinien zostać oddany do użytku najpóźniej w listopadzie tego roku – mówi wójt Jerzy Zająkała. 

Nowy punkt zlewny będzie instalacją w pełni zautomatyzowaną. Pozwoli m.in. sprawdzać jakość wprowadzanych ścieków. Kolektor i punkt zlewny staną się uzupełnieniem dla obecnie funkcjonujących 16 przepompowni ścieków. W ten sposób proces modernizacji gospodarki ściekowej w gminie Łubianka zostanie zakończony.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *