Ruszyły prace nad budową nowego PSZOK-u w gminie Zławieś Wielka

Box1 Wiadomości Zławieś Wielka
To tutaj powstanie nowy PSZOK. Fot. nadesłane

Otwarty 6 dni w tygodniu, ogrodzony, z monitoringiem i zagospodarowanym terenem. Taki będzie nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rzęczkowie. Znajdzie się w nim także punkt odzysku i naprawy sprzętów oraz mebli, a nawet… ścieżka edukacyjna dla dzieci. Prace zakończą się pod koniec października, a cała inwestycja pochłonie łącznie prawie 2 mln zł.

Rozpoczęła się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rzęczkowie. Nowy PSZOK stanie się elementem uzupełniającym dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. 

REKLAMA

– Pierwszy, niewielki PSZOK w naszej gminie powstał w Łążynie. Niestety, zgodnie ze znowelizowaną tzw. ustawą śmieciową nie spełniał on wszystkich norm. Nowy punkt będzie zgodny z oczekiwaniami ustawodawcy, m.in. w zakresie zainstalowania obowiązkowego monitoringu – tłumaczy Sławomir Jakubowski, prezes ZUK w Rzęczkowie. – Co więcej, znacząco poprawi on jakość obsługi mieszkańców. Oddawanie odpadów w nowym punkcie będzie dla nich po prostu wygodniejsze, m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych ramp.

Powstanie nowego punktu pozwoli skutecznie realizować założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym przede wszystkim poprawi selektywną zbiórkę odpadów u źródła. Punkt będzie przyjmować takie odpady komunalne jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstylne.

– Budowa nowego PSZOK-u jest inwestycją niosącą wiele korzyści dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka. Inwestycja ta przewidziana jest w lepszej lokalizacji, na terenie większego zaludnienia i z lepszym dojazdem. Będzie miała duży wpływ na ograniczenie powstawania dzikich wysypisk, jak i pozbywania się odpadów w miejscach niedozwolonych – mówi Piotr Grodzki, inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

Celem powstania nowego PSZOK-u jest m.in. osiągnięcie wymaganych poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, ale nie tylko. Chodzi także o położenie nacisku na recykling i odzysk odpadów.

– Przy nowym PSZOK-u powstanie punkt naprawczy. Chodzi o to, aby nie marnować rzeczy, które mogą się jeszcze przydać. Często pozbywamy się sprzętów, które są sprawne lub wymagają tylko minimalnej naprawy. Takimi naprawami będzie się zajmować jeden z pracowników. Naprawione rzeczy mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie zabrać z powrotem – wyjaśnia Sławomir Jakubowski.

Co więcej, nowy punkt będzie pełnił także funkcje edukacyjne.

– Przy PSZOK-u powstanie ścieżka edukacyjna dla dzieci. Umożliwi ona chociażby organizowanie warsztatów dla najmłodszych – dodaje Szymon Czajkowski, inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka. – Zostanie ona zlokalizowana w sąsiedztwie placu i miejsc postojowych. Na utwardzonym terenie ścieżki znajdzie się m.in. 9 tablic informacyjnych. Teren będzie też oświetlony.

Umowa z wykonawcą została już podpisana. Plac budowy przekazano w piątek 23 kwietnia i roboty ruszyły. Obejmują one wykonanie budynku magazynowego na bazie obudowanej wiaty stalowej. Znajdzie się w nim m.in. magazyn odpadów niebezpiecznych i punkt napraw. Odpady będą magazynowane nie tylko w budynku magazynowym, ale także w kontenerach i pojemnikach.

– Kontenery, które znajdą się w nowym PSZOK-u, będą większe, co w praktyce oznacza mniejszą liczbę kursów do przedsiębiorstw utylizujących odpady, czyli mniejsze koszty. Optymalizacja kosztów to także jeden z powodów stworzenia nowego punktu – precyzuje Sławomir Jakubowski.

Wykonawca przygotuje także rampę rozładunkową, która będzie służyć mieszkańcom do wygodnego i bezpiecznego umieszczania odpadów od góry. Na terenie nowego PSZOK-u stanie ponadto zadaszony kontener biurowy, parking i niezbędna infrastruktura towarzysząca. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany. Alejki komunikacyjne będą utwardzone, pojawią się także nasadzenia zieleni. PSZOK będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych i zwierząt.

Prace zakończą się najpóźniej pod koniec października 2021 r. Inwestycja pochłonie łącznie prawie 2 mln zł, z czego dofinansowanie będzie stanowić 85 proc., czyli niemal 1,7 mln zł. PSZOK czynny będzie 6 dni w tygodniu. Oddawanie odpadów do punktu będzie dla mieszkańców darmowe.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *