Ruszył proces opracowywania planu miejscowego dla Czernikowa i Wygody

Box1 Czernikowo Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Dokument ma fundamentalne znaczenie dla właścicieli i użytkowników gruntów. Będą oni mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych, a także skorzystać z interaktywnej mapy nieruchomości. 

Co to oznacza w praktyce dla właścicieli nieruchomości? Przykładowo, jeżeli w planie miejscowym dany teren jest przeznaczony na działalność usługową, to nie można na nim postawić budynku mieszkalnego. Z kolei, jeśli teren przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną, to nie można na nim zbudować bloku. Przykłady można mnożyć. Ważna informacja dla mieszkańców jest taka, że każdy z nich może uczestniczyć w procedurze tworzenia planu miejscowego dla terenu położonego w miejscowościach Czernikowo i Wygoda. Każdy mieszkaniec może złożyć wniosek o zmianę w planie miejscowym nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Wnioski należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Czernikowo. Ich wypełnienie nie jest skomplikowane. 

REKLAMA

Najważniejsze jest, aby we wniosku wskazać numer działki i jej lokalizację. W sytuacji, gdy znane jest obecne przeznaczenie działki, wnioskodawca musi wskazać, na jakie inne przeznaczenie chciałby je zmienić – informuje Kinga Zagajewska, kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Gmina opracowuje także prognozę oddziaływania planu miejscowego na środowisko. W tym wypadku mieszkańcy także mogą zgłaszać swoje opinie i zastrzeżenia. Wszystkie uwagi, związane z oceną oddziaływania środowiskowego, można przekazywać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do dnia 30 czerwca 2020 r.

Złożenie wniosku leży w interesie każdego mieszkańca – apeluje Kinga Zagajewska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wójt ma obowiązek zorganizować publiczną dyskusję na temat planu miejscowego. Może w niej wziąć udział każdy zainteresowany. Gmina Czernikowo planuje zorganizować konsultacje społeczne z zakresu tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach projektu „Wspólny plan”. Projekt otrzymał grant i realizowany jest z Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”. Celem „Wspólnego planu” jest aktywizacja na poziomie lokalnym i zwiększenie społecznego zaangażowania w obszarze planowania przestrzennego. Współpraca pomiędzy mieszkańcami a włodarzami w tym zakresie ma za zadanie usprawnić procesy inwestycyjno-budowlane. Konsultacje społeczne pomogą poznać opinie i potrzeby mieszkańców. Chodzi także o wypracowanie kompromisu pomiędzy mieszkańcami, ekologami, przedsiębiorcami i inwestorami. Spotkania otwarte wójta gminy Czernikowo z mieszkańcami początkowo planowane były w kwietniu, jednak w związku z aktualną sytuacją stanu epidemii zostały przełożone. Odbędą się w późniejszym terminie. Czego będą dotyczyć?

Planujemy zorganizować m.in. spotkanie w terenie i w Domu Seniora. Na konsultacjach pojawi się urbanista, który będzie omawiał etapy opracowywania planu miejscowego. Chcemy uświadomić mieszkańców, jak ważne jest, aby wzięli udział w tej procedurze – tłumaczy Kinga Zagajewska.

Rodzice bez przeszkód mogą wziąć udział w nadchodzących konsultacjach społecznych, ponieważ organizatorzy zadbali o opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami. Nie zabraknie także ciepłych napojów i słodkiego poczęstunku. Nowe terminy spotkań będą publikowane na gminnej stronie internetowej. Mieszkańcy będą mogli również przekazać swoje uwagi, odnośnie zagospodarowania przestrzeni publicznej, w formie ankiety.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *