Ruszył konkurs na nowego dyrektora Chełmińskiego Domu Kultury

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Na stanowisku dyrektora najważniejszej instytucji kulturalnej w Chełmnie od ponad dwóch dekad zasiadała ta sama osoba. Konieczna okazała się zmiana. Kandydaci na nowego dyrektora mogą zgłaszać swoje kandydatury do 23 marca. 

Chełmiński Dom Kultury zajmuje się tworzeniem i realizacją oferty kulturalnej oraz edukacyjnej na terenie miasta. Działalność placówki skupia się przede wszystkim na organizowaniu zajęć twórczych i warsztatów, ale nie tylko. W instytucji działają liczne zespoły i organizacje, takie jak m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze”, ZTL Kundzia, Orkiestra Dęta czy Uniwersytet Trzeciego Wieku. ChDK współorganizuje także wydarzenia miejskie, chociażby Walentynki Chełmińskie czy Jarmark Jaszczurczy.

REKLAMA

Chełmiński Dom Kultury ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. To od tego, jaką wizję rozwoju przyjmuje instytucja, czy stawia przed sobą wyzwania związane z wprowadzaniem do oferty nowych form aktywności kulturalnej, zachęcaniem mieszkańców do tworzenia tych propozycji oraz włączaniem do działań organizacji pozarządowych i innych instytucji kultury, zależy ogólny kształt oferty kulturalnej w mieście – tłumaczy Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna.

Dotychczasowy dyrektor instytucji został powołany na stanowisko ponad 20 lat temu. W ostatnim czasie opinię publiczną Chełmna poruszyło jego odwołanie ze stanowiska. Było to związane z wynikiem przeprowadzonego audytu, który wykazał nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. Chodziło m.in. o brak realizacji strategii rozwoju kultury, niewielkie angażowanie mieszkańców we współtworzenie oferty kulturalnej oraz niewystarczające działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

W mojej ocenie brak kadencyjności oraz regularnych ocen pracy spowodowały stagnację i zahamowanie rozwoju kultury w Chełmnie. Odwołaniu dyrektora towarzyszyło bardzo wiele emocji i nadinterpretacji. Mnie osobiście zarzucano upublicznienie faktu odwołania na Facebooku. Z chwilą wyboru na stanowisko burmistrza stałem się jednak osobą publiczną, której profil ma charakter publiczny. Komunikowanie mieszkańcom wiadomości w mediach społecznościowych jest w dzisiejszym świecie standardem komunikacyjnym. Zresztą informacja o odwołaniu dyrektora w pierwszej kolejności została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Żałuję tylko, że przy tej okazji wylało się zarówno na mnie, jak i na osobę byłego dyrektora tyle niepotrzebnych, złych emocji. Każdy zasługuje na szacunek, a negatywna ocena pracy dyrektora nie może absolutnie być okazją do negatywnych wypowiedzi na jego temat – komentuje Artur Mikiewicz.

Burmistrz Chełmna mógł samodzielnie powołać nowego dyrektora, bez ogłaszania konkursu. Nie skorzystał jednak z takiej możliwości.

Uczciwa i przejrzysta procedura konkursowa pozwoli wyłonić najbardziej kompetentną osobę – wyjaśnia burmistrz.

Kandydaci mogą składać swoje oferty do 23 marca. Dzień później nastąpi ich otwarcie i analiza zgodności z wymaganiami formalnymi. Drugim etapem konkursu będzie rozmowa kwalifikacyjna. Ostateczną decyzję podejmie komisja konkursowa, powołana przez burmistrza miasta. W jej skład wejdą pracownicy Urzędu Miasta Chełmna, Rady Miasta Chełmna, Chełmińskiego Domu Kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru kultury. Nowy dyrektor obejmie swój urząd już na zupełnie innych zasadach. Najważniejszą zmianą będzie przywrócenie kadencyjności. Kadencja nowo wybranego dyrektora będzie trwała 5 lat. 

Najważniejszym elementem konkursu jest zaprezentowanie autorskiej koncepcji rozwoju kultury w mieście oraz instytucji Chełmińskiego Domu Kultury, a także przedstawienie pomysłu włączania mieszkańców i organizacji pozarządowych w kształtowanie oferty kulturalnej miasta – mówi Artur Mikiewicz. 

Na nowego dyrektora czeka wiele wyzwań w nadchodzącym czasie. Najważniejsze będzie podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami oraz innymi instytucjami kultury. Na wybranego kandydata czeka także zdiagnozowanie potrzeb kulturalnych chełmnian.

Musimy wiedzieć, jakiego rodzaju zajęciami są zainteresowani dzieci, młodzież i dorośli, z jakiego rodzaju aktywności kulturalnej chcieliby korzystać mieszkańcy – sugeruje burmistrz.

Kiedy mieszkańcy poznają zwycięzcę konkursu? Prawdopodobnie w połowie kwietnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *