Ruszył Chełmiński Budżet Obywatelski. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty

Box2 Wiadomości
Fot. Pixabay

Mieszkańcy Chełmna po raz kolejny mogą zgłaszać projekty zadań do budżetu obywatelskiego i zyskać w ten sposób wpływ na rozwój miasta. Tegoroczna edycja Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego właśnie wystartowała. Urząd Miasta Chełmna na pomysły mieszkańców czeka od 15 marca do 15 kwietnia. Jak zgłosić projekt?

Pula Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., podobnie jak w zeszłym roku, wynosi 500 tys. zł. Przypominamy, że rok temu tak duża kwota została oddana w ręce chełmnian po raz pierwszy. Mieszkańcy zdecydowali wówczas o wybudowaniu projektowanego obecnie skateparku. Tym razem włodarze podjęli decyzję o podziale środków. 400 tys. zł zostanie przeznaczone na działania inwestycyjne, czyli projekty twarde, a 100 tys. zł na działania społeczne, czyli projekty miękkie.

REKLAMA

– Projekt twardy to inwestycja w postaci budowy nowego obiektu, modernizacji, adaptacji lub rozwoju istniejącej infrastruktury czy zakupu wyposażenia. Przykładem projektu twardego jest np. wybrana w zeszłym roku budowa skateparku. Natomiast projekt miękki to zadanie nieinwestycyjne o charakterze społecznym, m.in. wydarzenia prospołeczne, kulturalne, oświatowe, sportowe, zdrowotne czy profilaktyczne – tłumaczy Artur Mikiewicz, burmistrz miasta Chełmna. – Podział środków na projekty twarde i miękkie to szansa na realizację także mniejszych, społecznie ważnych inicjatyw i ukłon w stronę ich pomysłodawców.

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom na współuczestnictwo w procesie zarządzania miastem i współdecydowanie o celu wydawania publicznych pieniędzy. Mieszkańcy, angażując się w proces realizacji budżetu partycypacyjnego, mają szansę decydować o kierunkach rozwoju miasta i realnie wpływać na zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Można tego dokonać w bardzo prosty sposób – zgłaszając swój projekt do budżetu obywatelskiego.

– Projekt zadania do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Chełmna w wieku co najmniej 13 lat. Jeden mieszkaniec może zgłosić maksymalnie trzy projekty zadań, przy czym każdy z pomysłów wymaga złożenia odrębnego formularza, a łączna wartość projektów nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, czyli 400 tys. zł w przypadku projektów twardych i 100 tys. zł w przypadku projektów miękkich – tłumaczy burmistrz Artur Mikiewicz.

Zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, a jego realizacja powinna się zamknąć w jednym roku budżetowym. Istotnym zastrzeżeniem jest też, że zadanie po realizacji nie może generować kosztów utrzymania, które będą niewspółmiernie wysokie do jego wartości. Projekt należy zgłosić na dostępnym na stronie miasta lub w urzędzie formularzu. Należy dołączyć do niego listę min. 15 osób popierających zadanie. Wypełnione formularze można złożyć w urzędzie, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta Chełmna. Projekty można składać od 15 marca do 15 kwietnia. Co dalej?

– Kolejny krok to weryfikacja projektów. Lista przyjętych zadań zostanie opublikowana do 23 kwietnia. Następnie będzie czas na wniesienie możliwych odwołań od negatywnie zaopiniowanych projektów. Ostatni etap to głosowanie zaplanowane od 12 maja do 4 czerwca. Listę zwycięskich projektów opublikujemy 10 czerwca – podsumowuje burmistrz Artur Mikiewicz.

Regulamin budżetu obywatelskiego na rok 2021 dostępny jest na stronie BIP oraz https://bo.chelmno.pl.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *