Rusza rekrutacja do żłobka w Czernikowie

Box1 Czernikowo Wiadomości
Żłobek „Bajkowa Kraina” powstaje przy ul. Słowackiego 20 w Czernikowie, fot. nadesłane

Nowo budowany żłobek w Czernikowie ruszy już we wrześniu. Rodzice od 15 czerwca mogą zacząć składać wnioski rekrutacyjne. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają m.in. dzieci, których rodzice albo prawni opiekunowie są czynni zawodowo lub podejmują zatrudnienie albo wracają do pracy po urlopie rodzicielskim, macierzyńskim lub wychowawczym.

Żłobek w Czernikowie będzie nowoczesnym, dwukondygnacyjnym budynkiem z ekologicznymi źródłami ciepła. Inwestycja pochłonie łącznie ponad 4 mln zł, z czego prawie 2,8 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Samorządowi udało się także zdobyć 1,2 mln zł dofinansowania z programu „Maluch +”, co pozwoli na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego czy nowoczesnych urządzeń do edukacji sensorycznej. Prace budowlane zakończą się w sierpniu, a już niedługo rozpocznie się rekrutacja.

REKLAMA

– Nabór do żłobka „Bajkowa Kraina” rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 10 lipca – informuje Sandra Stancelewska-Grabowska z Zespołu Obsługi Szkół w Urzędzie Gminy Czernikowo.

W naborze mogą wziąć udział rodzice dzieci, które ukończyły 20. tydzień życia oraz dzieci, które nie ukończyły 3. roku życia. Opieka nad dzieckiem w żłobku może być sprawowana do końca roku szkolnego, w którym maluch kończy 3 lata. Gmina Czernikowo planuje zorganizować w żłobku dwa oddziały. Co muszą zrobić rodzice, aby do jednego z nich zostało przyjęte ich dziecko?

– Najważniejszym krokiem jest złożenie karty zgłoszenia dziecka do żłobka oraz deklaracji udziału w projekcie „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka”. Można to zrobić w formie elektronicznej lub papierowej w Biurze Rekrutacji, a jeżeli ktoś będzie potrzebował wsparcia, to pomagamy w wypełnieniu wniosku – wyjaśnia Sandra Stancelewska-Grabowska

Ważna zasada jest taka, że w pierwszej kolejności do żłobka będą przyjmowane dzieci rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie gminy Czernikowo. O przyjęciu dziecka do żłobka będzie decydować komisja rekrutacyjna. Pierwszeństwo przy przyjęciu będą miały dzieci niepełnosprawne lub rodziców niepełnosprawnych, samotnie wychowujących, w wieku do 26. roku życia lub powyżej 40. roku życia, a także pochodzące z rodzin wielodzietnych. Dodatkowe punkty zdobędą dzieci rodziców czynnych zawodowo; biernych zawodowo, ale podejmujących pracę oraz powracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Punkt w postępowaniu rekrutacyjnym można też zdobyć, jeżeli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 150 proc. właściwego kryterium dochodowego rodziny.

– Warto się spieszyć ze składaniem wniosku, ponieważ jeżeli dzieci uzyskają taką samą liczbę punktów, to o przyjęciu będzie decydować data złożenia wniosku – zwraca uwagę Sandra Stancelewska-Grabowska.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające wymienione wyżej kryteria, podlegające punktowaniu. Chodzi m.in. o oświadczenie o miejscu zamieszkania, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o wychowywaniu co najmniej 3 dzieci, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, zaświadczenie z GOPS-u, zaświadczenie z PUP-u lub zaświadczenie od pracodawcy.

– Oczywiście, jeżeli wnioskodawca nie spełnia któregoś z kryteriów, to nie ma potrzeby załączać dodatkowych dokumentów do wniosku – podsumowuje Sandra Stancelewska-Grabowska.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *