Rusza pomoc suszowa dla rolników. Od kiedy można składać wnioski?

ARiMR Box2 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Rolnicy, których gospodarstwa zostały poszkodowane w wyniku tegorocznej suszy lub skutków anomalii pogodowych, mogą składać wnioski o rekompensatę finansową. Nabór dokumentów rozpocznie się 3 października i potrwa do końca miesiąca.

Wnioski składać można w regionalnych punktach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ile wynosić będzie stawka pomocy?

REKLAMA

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Łączne wsparcie nie może przekroczyć 80 proc. (w przypadku gospodarstw położonych na ONW – 90 proc.) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej. Rolnicy, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw w gospodarstwie, spodziewać się muszą pomniejszenia kwoty o połowę.

Wnioski o przyznanie pomocy zostaną opublikowane na portalu ARiMR. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. 

Szczegóły dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.armir.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *