Rusza nabór wniosków o dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne

Box1 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. Pixabay

Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka mogą skorzystać z kilku rodzajów dofinansowań na inwestycje, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jednym z proponowanych projektów jest montaż instalacji fotowoltaicznych. Wnioski o nabór do projektu można składać od 24 lutego do 6 marca.

„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zławieś Wielka” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Efektem podejmowanych działań ma być zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka. Budynek nie może być większy niż 300 mkw., a lokal mieszkalny większy niż 150 mkw. Wsparcie obejmie ok. 70 instalacji.

REKLAMA

Ważne jest, że energia, wytworzona z instalacji fotowoltaicznych, nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz gospodarczej. Może służyć tylko na potrzeby własne gospodarstw domowych – tłumaczy Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.

Nie oznacza to jednak, że osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, nie mogą starać się o udział w projekcie. Warunkiem jest potwierdzenie, że w przeciągu ostatnich trzech lat otrzymali pomoc de minimis – takie oświadczenie pozwala na udzielenie wsparcia w ramach projektu. W projekcie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Zławieś Wielka, który jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Nieruchomość musi znajdować się na terenie gminy, a jej stan prawny nie może być nieuregulowany.

W przypadku, gdy mieszkaniec jest właścicielem, współwłaścicielem albo użytkownikiem wieczystym kilku nieruchomości, może złożyć wniosek tylko na jedną nieruchomość – przestrzega Krzysztof Rak.

Ważne jest także, że wnioskodawca nie może posiadać zaległych zobowiązań finansowych wobec gminy. Musi również odprowadzać na rzecz gminy podatek dochodowy lub potwierdzić swoje miejsce zamieszkania w gminie na załączniku ZAP-3, składanym w urzędzie skarbowym. Mieszkaniec we wniosku powinien wskazać moc i zapotrzebowanie wybranej instalacji fotowoltaicznej. Projekt zakłada, że wnioskodawca poniesie 50 proc. kosztów dostawy i montażu instalacji oraz zobowiąże się do pokrycia kosztów utrzymania instalacji w przeciągu pięciu lat, czyli w okresie trwałości projektu. 

Warto mieć na uwadze, że nie będziemy mogli założyć instalacji na dachu, który pokryty jest materiałem zawierającym azbest – zaznacza Krzysztof Rak.

Instalację fotowoltaiczną będzie można przyłączyć wyłącznie w budynkach ze sprawną i efektywną instalacją elektryczną. Co więcej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa operator sieci dystrybucyjnej i dostawca energii elektrycznej muszą być tym samym podmiotem. Wnioskodawcy muszą także pamiętać, że instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1 kW zajmuje powierzchnię ok. 7 mkw. dachu budynku mieszkalnego. Wszystkie zamontowane instalacje przez pięć lat od zakończenia projektu będą stanowić własność gminy. Dopiero po tym czasie nastąpi ich przekazanie na własność właścicielom nieruchomości.

Wnioski o nabór do projektu można składać od 24 lutego do 6 marca w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *