Rozpoczęła się przebudowa ul. Młodzieżowej i Krótkiej w Złejwsi Wielkiej

Box1 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. Łukasz Piecyk (ilustracyjna)

Asfaltowa nawierzchnia, zjazdy do posesji, nowe chodniki i prawidłowe odwodnienie. Tym będą już niedługo charakteryzować się ulice Młodzieżowa i Krótka w gminie Zławieś Wielka. Plac budowy został już przekazany wykonawcy, który zobowiązał się zrealizować inwestycję do końca września. Przebudowa ulic pochłonie ponad 1,3 mln zł.

W chwili obecnej ulice Młodzieżowa i Krótka są bardzo zniszczone i nie zapewniają mieszkańcom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Nawierzchnia bitumiczna jest zdeformowana, posiada liczne zagłębienia i nieregularne spadki. Materiał został w niektórych miejscach wybity i zniekształcił konstrukcję jezdni. Widoczne są ubytki i nierówności, które stanowią znaczną niedogodność dla zmotoryzowanych mieszkańców gminy.

REKLAMA

Największym problemem jest jednak nierozwiązany sposób odprowadzenia wody deszczowej, zarówno z jezdni, jak i z poboczy. Deszczówka, zalegając na ulicy, powoduje nie tylko jej szybsze niszczenie, ale również, w trakcie długotrwałych opadów, zalewa posesje i domy mieszkalne – tłumaczy Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.

Drogi nie są także przystosowane do ruchu pieszych. Obecnie mieszkańcy muszą korzystać z poboczy, co nie jest bezpieczne. To się jednak zmieni. Ulice Młodzieżowa i Krótka zostaną przebudowane w taki sposób, aby zapewnić komfortowe i bezpieczne ich użytkowanie.

Po modernizacji z obydwu stron jezdni powstaną chodniki, umożliwiające bezpieczne poruszanie się najmniej chronionych użytkowników ruchu drogowego. Chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – wyjaśnia Krzysztof Rak.

Nowa jezdnia zyska nawierzchnię z betonu asfaltowego i zostanie przygotowana na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwie odsączającej z piasku. Będzie miała dwa pasy ruchu, każdy 3-metrowej szerokości. Zakres robót obejmie odcinek ok. 460 m. W ramach realizacji zadania przewidziane jest także wykonanie indywidualnych zjazdów do posesji. Dotychczasowe zjazdy o nawierzchni gruntowej zostaną utwardzone i zyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej. Rozwiązany zostanie również problem odwodnienia nawierzchni ulic. 

Mieszkańcy nie będą już musieli martwić się zalewaniem posesji wodami opadowymi, ponieważ zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, która odprowadzi wcześniej oczyszczoną w separatorach deszczówkę do pobliskiego rowu i projektowanych wpustów ulicznych – zapewnia Krzysztof Rak.

Dodatkowo wykonana zostanie regulacja wysokościowa zaworów przyłączeniowych do posesji oraz studzienek kanalizacyjnych. Plac budowy został przekazany we wtorek 6 kwietnia firmie BOGMAR z Ostromecka, która objęła inwestycję 72-miesięczną gwarancją. Wykonawca w pierwszej kolejności zajmie się kanalizacją deszczową, a potem robotami drogowymi. Zadanie wyceniono na ponad 1,3 mln zł. Realizacja dofinansowywana jest w 60 proc. z Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie planowo zakończy się 30 września 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *