Rozpoczął się cykl spotkań o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych [ZDJĘCIA]

Box2 Powiat toruński Wiadomości
fot. Starostwo Powiatowe

Starosta toruński Marek Olszewski zainicjował cykl spotkań, dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach ZIT odbędzie się niedługo rozdanie środków i w związku z tym samorządowcy muszą wypracować zasady współdziałania.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to stosunkowo nowy instrument, który ma na celu dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Na realizację działań w ramach ZIT miasta muszą przeznaczyć minimum 5% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ZIT promuje partnerski model współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi oraz podejmuje interwencje i realizuje projekty, które w sposób kompleksowy odpowiadają na problemy miast i obszarów, powiązanych z nimi funkcjonalnie.

REKLAMA

Przed rozdaniem tegorocznych środków finansowych w powiecie toruńskim odbędzie się cykl spotkań dla samorządowców. Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu Toruńskiego już się odbyło. Nie zabrakło na nim burmistrzów, wójtów i przedstawicieli miast oraz gmin wschodniej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pojawił się także minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Rozmowy były kontynuowane w Urzędzie Miasta z udziałem prezydenta Michała Zaleskiego.

Jan Krzysztof Ardanowski podjął temat budowy instalacji do wytwarzania energii odnawialnej. Samorządowcy rozmawiali także o szansach, zagrożeniach i efektach dotychczasowej współpracy. Udało im się wypracować wspólne stanowisko w sprawie ZIT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.