Rolniku, wnioskuj o dotacje! ARiMR rozpoczął nabory

ARiMR Box2 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków pomocowych dla poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy. Równolegle gospodarze ubiegać się mogą o wsparcie finansowe w innych projektach. O jakie środki warto wnioskować?

O pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi czy wiosennych przymrozków ubiegać się można od 3 do 31 października w biurach powiatowych ARiMR.

REKLAMA

– Po dwóch dniach do naszych oddziałów w całej Polsce wpłynęło ponad 32 tys. wniosków – mówi Jolanta Sobecka, dyrektor toruńskiego oddziału placówki. – Rozpatrzonych zostało już prawie 3,7 tys. dokumentów. Wartość przekazanej pomocy przekroczyła 24 mln zł. A to dopiero początek. Wnioski obsługujemy na bieżąco i kwota pomocy z każdą chwilą wzrasta.

W województwie kujawsko-pomorskim wpłynęło prawie 3,5 tys. podań, z czego zrealizowano niespełna 900. Kwota przyznanej pomocy dla tych rolników opiewa już na sumę blisko 10 mln zł.

Jak poinformował Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, w tym roku na terenie województwa opracowanych zostało niespełna 35 tys. protokołów z szacowania strat.

– Takiej też liczby wniosków o pomoc się spodziewamy – dodaje Sobecka.

O jakie pieniądze rolnicy z regionu mogą się ubiegać?

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i wynosi 1 tys. zł na hektar powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące min. 70 proc. zbiorów. Połowę tej sumy uzyskają właściciele pól, na których szkody wynoszą co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc.

500 zł na hektar otrzymają także rolnicy uprawiający użytki zielone, na których powstałe szkody obejmują min. 70 proc. pola. Jeżeli straty wynoszą między 30 a 70 proc., gospodarz może liczyć na odszkodowanie w wysokości 250 zł za hektar.

– Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych – czytamy na stronie ARiMR.

Od 25 września do 22 listopada składać można wnioski na wsparcie inwestycji w ramach tzw. małej retencji. Dofinansowanie rolnicy przeznaczyć mogą na działania chroniące gospodarstwa przed suszą, w tym m.in. budowę zbiorników wodnych lub zakup systemów nawadniających. Maksymalna kwota wsparcia wynosi nawet 100 tys. zł.

– W ramach tego programu możemy finansować koszty wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania, a także zakup urządzeń do poboru wody, jej magazynowania i uzdatniania – wyjaśnia zastępca dyrektora oddziału Paweł Drzażdżewski.

Od 28 października do 22 listopada ARiMR przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie inwestycji „zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów operacji w wysokości do 80 proc.

O kwotę nawet 250 tys. zł wnioskować zaś mogą osoby, które chcą na wsi założyć swój biznes. Nabór dokumentów na rozpoczęcie działalności pozarolniczej trwa do 29 października.

Do końca roku rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub wystąpienia ASF, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach odtworzenia zniszczonych składników gospodarstwa lub potencjału produkcji rolnej.

Informacje i szczegóły związane ze wszystkimi jesiennymi naborami dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *