Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay

Od 2 lutego producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kiedy można spodziewać się pieniędzy?

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. Limit wynosi w tym roku 100 litrów do powierzchni użytków rolnych oraz 30 litrów do średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

REKLAMA

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego mieszczącego się w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać do wójtów, burmistrzów bądź prezydentów odpowiednich do miejsca położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Przewidziane są dwa okresy ich przyjmowania. Pierwszy z nich już się zaczął i potrwa do 2 marca. W tym czasie należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego, wraz z fakturami lub kopiami faktur VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. W tym wypadku wypłata pieniędzy odbywać się będzie w okresie od 1 do 30 kwietnia. 

Druga tura składania wniosków odbędzie się w terminie od 3 do 31 sierpnia. Tak samo jak w pierwszej turze, do wniosku należy dołączyć faktury lub kopie faktur VAT, tym razem za okres od 1 lutego do 31 lipca. Warto również mieć na uwadze określony roczny limit zwrotu podatku. Wypłaty za wnioski złożone w drugiej turze nastąpią w październiku.

Producenci rolni, którzy chcą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego i posiadają użytki rolne, ale też prowadzą chów lub hodowlę bydła, muszą dołączyć do wniosku nie tylko faktury. Wymagany jest także wydawany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument, w którym zawarta będzie informacja o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego. 

Warto pamiętać, że rolnicy podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, muszą podać numer. Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *