Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się o dotację

ARiMR Wiadomości
fot. Pixabay

Wsparcie na inwestycje, zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska udzielane jest z PROW 2014-2020. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR od 3 sierpnia do 11 września. Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana.

Wnioski mogą składać właściciele, współwłaściciele oraz małżonkowie właścicieli prywatnych lasów. Wiek lasów musi zawierać się w granicy od 11 do 60 lat, a ich powierzchnia nie może być mniejsza niż 0.1 ha i większa niż 20 ha. Lasy nie mogą być objęte premią pielęgnacyjną i musi być dla nich opracowany Uproszczony Plan Urządzenia Lasu. Otrzymane fundusze można przeznaczyć na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu lub na zróżnicowanie jego struktury. Środki mogą poza tym posłużyć wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, inwestycjom ochronnym przed zwierzyną lub założeniu remizy (obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym).

REKLAMA

Więcej informacji: na portalu internetowym www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *