Rok inwestycji [WYWIAD]

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

O sukcesach w poprzednim roku i wyzwaniach, jakie czekają samorząd powiatowy, ze starostą chełmińskim Zdzisławem Gamańskim rozmawia Monika Chmielewska

Jakie plany udało się zrealizować samorządowi w 2019 r.?

REKLAMA

Wszystkie plany, które założyliśmy w budżecie na 2019 r., zostały zrealizowane. Nie byłoby to możliwe bez środków zewnętrznych. W zeszłym roku otrzymaliśmy 20 mln zł dotacji, głównie z Unii Europejskiej. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego dofinansował także infrastrukturę drogową. Samorząd w minionym roku przeznaczył na inwestycje 49 mln zł.

Jakie inwestycje drogowe udało się dzięki temu zrealizować?

Dostaliśmy środki na modernizację czterech dróg. Dofinansowano 50 proc. kosztów prac. Wśród inwestycji znalazła się m.in. przebudowa drogi powiatowej Starogród – Kijewo o wartości 5 mln zł oraz drogi powiatowej Jeleniec – Cepno o wartości ponad 2 mln zł. Przebudowano także skrzyżowania w Unisławiu. Fundusze przeznaczono też na modernizację mniejszych dróg, na przykład w Papowie Biskupim i Kijewie Królewskim. Łącznie zmodernizowaliśmy około 15 km dróg na terenie powiatu.

Największy udział w inwestycjach miały drogi. Ale fundusze zostały przeznaczone nie tylko na rozwój infrastruktury drogowej.

Oczywiście. Ruszyła budowa hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Wartość tej inwestycji wyniesie ponad 3 mln zł, z czego udało nam się pozyskać prawie 70 proc. Budynek na chwilę obecną znajduje się w stanie surowym, a wszystkie prace budowlane zakończą się w lipcu. Realizujemy także projekt Infostrada Kujaw i Pomorza. Dodatkowo przygotowane zostały projekty związane z oświatą. Mam tu na myśli poszerzenie pracowni Zespołu Szkół nr 2 i CKP czy rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie. Robimy wszystko, żeby jakość kształcenia w powiecie była jak najwyższa. Staramy się zapewnić młodzieży nowoczesne pomoce naukowe.

Na konwencie starostów pojawiło się zagadnienie niedofinansowania szpitali. Czy samorząd podejmuje jakieś działania, by poprawić sytuację lokalnej służby zdrowia?

Jesteśmy organem założycielskim szpitala, więc nie zapominamy o nim. Przekazaliśmy 300 tys. zł na zakup nowoczesnego sprzętu do prowadzenia zabiegów medycznych oraz 300 tys. zł pożyczki w celu poprawy płynności finansowej szpitala.

Co można uznać za największy sukces samorządu w 2019 r.? Czy jest nim jedna z wymienionych inwestycji?

Największym sukcesem było chyba pozyskanie środków na długo oczekiwaną ścieżkę pieszo-rowerową. Udało się pozyskać ponad 10 mln zł. Wybraliśmy już dwóch wykonawców. Zadanie będzie realizowane do 2021 r. Rozmowa o ścieżkach toczy się od bardzo wielu lat. W końcu udało się nam zrealizować to zamierzenie we współpracy z gminami Kijewo Królewskie, Unisław i Chełmno. Przedsięwzięcie jest ambitne, ścieżka będzie miała prawie 19 km. Sukces tego projektu dał wszystkim samorządom ogromną satysfakcję.

Mówimy o sukcesach. Spójrzmy teraz z drugiej strony. Z jakimi problemami samorząd zmagał się w poprzednim roku?

Zdecydowanie największym problemem dla zarządu i dla mnie jest służba zdrowia. Kwestia finansowania to jedno, ale bardzo dużym zagrożeniem są braki kadrowe. Za kilka lat, jeżeli nic się nie zmieni, niedobór lekarzy i pielęgniarek będzie jeszcze bardziej dokuczliwy. Utrzymanie małych szpitali powiatowych będzie wyzwaniem. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być np. ułatwienie lekarzom zza granicy podejmowanie praktyki w naszym kraju.

Czyli służba zdrowia będzie jednym z wyzwań w nadchodzącym roku. Na koniec powiedzmy sobie, jakie jeszcze priorytety zostały wyznaczone.

Budżet na 2020 r. wynosi ponad 80 mln zł. Na inwestycje planujemy przeznaczyć ponad 51 mln zł, czyli jeszcze więcej niż w zeszłym roku. Najważniejszym priorytetem inwestycyjnym, w ramach założonego budżetu, będzie dalsza modernizacja infrastruktury drogowej. Chcielibyśmy także w ciągu dwóch lat pobudować siedzibę starostwa. Mamy już projekt, a na wiosnę będziemy ogłaszać przetarg dla wykonawcy. Wstępne wizualizacje są piękne. Mam nadzieję, że mieszkańcy powiatu będą zadowoleni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *