Remont szkoły w Złejwsi Wielkiej. Mieszkańcy długo na to czekali

Box1 Wiadomości Zławieś Wielka
Fot. nadesłane

Włodarze gminy Zławieś Wielka postanowili przeznaczyć środki, otrzymane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, na remont historycznej części budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej. Remont zakłada m.in. adaptację piwnicy na szatnie dla dzieci, zbudowanie nowej, spełniającej wymogi przeciwpożarowe klatki schodowej, poszerzenie korytarzy, powiększenie okien, rozbiórkę zbędnych ścian oraz likwidację drewnianych schodów.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom, m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy dróg. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W pierwszym rozdaniu latem 2020 r. do wszystkich gmin i powiatów w kraju trafiło 6 mld zł, rozdzielanych za pomocą kryterium wielkości gminy i jej liczebności. Do gminy Zławieś Wielka trafiło wówczas 2,2 mln zł. 

REKLAMA

– Pieniądze zostaną rozsądnie wydane. Najważniejsze zadanie będzie związane z oświatą. Zakończyliśmy już remont szkoły w Przysieku, teraz czas na szkołę w Złejwsi Wielkiej. Jej stan techniczny wymaga pilnych działań, to będzie nasz zdecydowany priorytet – komentował w sierpniu Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka. 

Jesienią samorządy mogły brać udział w naborze konkursowym, w ramach którego przyznano 4,35 mld zł. Gmina Zławieś Wielka pozyskała kolejny 1 mln zł. 

– Otrzymane fundusze zostaną przeznaczone na przebudowę i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika. To inwestycja niezbędna ze względu na zły stan techniczny budynku i długo wyczekiwana przez mieszkańców – wyjaśnia Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.

Teren inwestycji obejmuje działkę nr 163/7, znajdującą się przy ul. Szkolnej w Złejwsi Wielkiej. W chwili obecnej trwa procedura wyboru wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Będzie miał on czas do końca listopada 2021 r. na zrealizowanie przebudowy tzw. starej szkoły i remont łącznika. Budynek szkoły, ze względu na swoje wartości historyczno-architektoniczne, wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. W związku z tym opracowany przez firmę Bald Architektura z Torunia projekt architektoniczno-budowlany został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Konserwatora Zabytków w Toruniu.

– Prace przeprowadzane będą na wszystkich kondygnacjach budynku, począwszy od najniższej. W piwnicy zostanie obniżona posadzka tak, aby uzyskać optymalną wysokość pomieszczenia, która umożliwi utworzenie w nim szatni dla dzieci. Niektóre ściany zostaną wyburzone, ale w ich miejsce pojawią się nowe konstrukcje, m.in. dodatkowa klatka schodowa o konstrukcji żelbetowej – informuje Piotr Grodzki, inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

Istniejąca klatka schodowa na parterze, ponieważ nie spełnia wymogów przeciwpożarowych, zostanie rozebrana. Przejście pomiędzy wiatrołapem a przeznaczoną do rozbiórki klatką schodową zostanie poszerzone. Dodatkowo przy wejściu głównym utworzony zostanie wiatrołap. Ściany nieużywanych toalet i pomieszczeń gospodarczych zostaną wyburzone, a utworzone w ten sposób otwory zamurowane. Planuje się także wymianę i powiększenie okien w sali zajęciowej na parterze. 

– Na pierwszym piętrze rozebrane zostaną ściany przy drewnianej klatce schodowej i schody prowadzące na strych. W tym miejscu powstanie nowa klatka schodowa. Nieużytkowane składziki na piętrze zostaną usunięte, dzięki czemu możliwe będzie powiększenie jednej z sal zajęciowych – wymienia Piotr Grodzki. 

Dodatkowo w miejscu dawnego pomieszczenia gospodarczego powstaną nowe, osobne toalety dla chłopców i dziewcząt. Pojawi się także nowe pomieszczenie do prowadzenia zajęć. Zabytkowa stolarka okienna w większości pozostanie zachowana. Tam, gdzie niezbędna będzie jej wymiana, stolarka będzie nawiązywać swoim charakterem do historycznych elementów. Ponadto dotychczasowy łącznik zostanie przebudowany na gabinet dyrektora. 

– Prace planowane są także na strychu. Zostanie on zaadaptowany na salę plastyczną. Będzie się to wiązało z koniecznością m.in. docieplenia dachu i jego obudowy płytami gipsowo-kartonowymi, wykonania świetlika i wydzielenia nowej klatki schodowej w dawnym pomieszczeniu logopedy, prowadzącej na strych – wymienia Piotr Grodzki. – Trzeba będzie także wykonać nowy strop belkowy nad piętrem.

Efektem inwestycji będzie nie tylko znacząca poprawa walorów estetycznych budynku, ale przede wszystkim zachowanie jego zabytkowej materii oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. Komfort pracy i nauki w wyremontowanym budynku szkoły także się zwiększy. To kolejna inwestycja w gminie Zławieś Wielka, służąca podniesieniu jakości życia.

– Dbamy o oświatę w gminie i tym samym o najmłodszych mieszkańców, bo to oni są naszą przyszłością – podsumowuje wójt Jan Surdyka.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *