Rekordowe zainteresowanie mieszkańców gminy Lubicz programem “Czyste Powietrze”

Lubicz Wiadomości
Fot. Pixabay

Wdychamy powietrze, które nam szkodzi – alarmują eksperci i namawiają do wymiany źródeł ogrzewania i zwiększenia efektywności energetycznej domów. Mieszkańcy gminy Lubicz są świadomi zagrożenia, jakie niesie ze sobą smog. We wtorek (11 grudnia) wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dot. uruchomienia na ich terenie programu „Czyste Powietrze”.

Akcja zorganizowana została w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym. Najważniejsze informacje o projekcie przekazał Kamil Skonieczny, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Omówił on m.in. założenia programu „Czyste Powietrze” oraz wszystkie kwestie techniczne związane z przygotowaniem i wypełnieniem wniosku.

REKLAMA

Akcja dedykowana jest właścicielom domów jednorodzinnych. W ramach zadania możliwe jest dofinansowanie do prac poprawiających efektywność energetyczną budynków oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

W spotkaniu udział wzięło 190 osób i, według informacji przekazanej przez przedstawiciela WFOŚiGW, w Lubiczu Dolnym zanotowano najwyższą frekwencję w województwie.

– Pokazuje to, że potrzeba uruchomienia tego typu przedsięwzięć wspierających mieszkańców w modernizacji swoich domów i źródeł ciepła jest bardzo duża – mówi wójt Marek Nicewicz. – Spotkanie to było początkiem szeregu działań, jakie gmina Lubicz planuje podjąć, by poprawić jakość środowiska naturalnego. Pracujemy także nad innymi programami wsparcia i pozyskiwaniem funduszy unijnych dedykowanych mieszkańcom oraz system monitoringu powietrza. Ważne są również działania informacyjne i edukacyjne.

Inicjatorkami spotkania i jego organizatorkami były Patrycja Dolega oraz Edyta Sekretarska z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

– Za tak duże zaangażowanie w przygotowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców należą się szczególne podziękowania – podkreśla zastępca wójta Wojciech Rakowiecki. – Z takimi pracownicami można optymistycznie spoglądać w przyszłość związaną z dbaniem o jakość środowiska i czyste powietrze w naszym otoczeniu.

W ostatnich latach jakość powietrza w regionie znacznie się pogorszyła. Głównym źródłem powstawania smogu są instalacje grzewcze i złej jakości opał. Dym, powstały w wyniku spalania m.in. węgla i mokrego drewna, dostaje się do naszych płuc wraz z powietrzem. Wdychamy przede wszystkim tlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadzę i pyły. Szkodliwe substancje zwiększają ryzyko zachorowania na raka, powodują choroby układu oddechowego, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, alergię czy astmę. W sezonie grzewczym warto więc szczególnie zwracać uwagę na to, co ląduje w naszych piecach.

Dbanie o czyste powietrze wokół nas to nie tylko modernizacja własnych domów czy kotłowni. To również reagowanie na niewłaściwe zachowania innych, do jakich należy na przykład spalanie śmieci i odpadów. Dlatego Urząd Gminy Lubicz uruchomił nowy adres mailowy stop.smog@lubicz.pl, pod który mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie przypadki negatywnych zachowań wpływających na środowisko.

– Na nic zda się wymiana starego pieca czy termomodernizacja własnego budynku, jeśli sąsiad obok będzie używał swojego pieca nie tylko do celów grzewczych – zaznacza zastępca wójta. – Niestety, przypadki spalania w domach śmieci i odpadów nie należą do rzadkości. Czyste powietrze wokół nas to nasza wspólna sprawa.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *