Radni murem za przewodniczącym Rady Gminy Lubicz. “Nie doszło do złamania prawa”

Box2 Lubicz
Fot. Łukasz Piecyk

Radni odmówili wygaszenia mandatu przewodniczącemu Zbigniewowi Barcikowskiemu. Głosowanie przeprowadzili podczas czwartkowej XII sesji Rady Gminy Lubicz. – Naszym zdaniem nie doszło do złamania podstawowego zakazu łączenia funkcji radnego z funkcją pełnioną przez Zbigniewa Barcikowskiego w wydziale zamiejscowym Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Sportu w Pruszkowie.

Miesiąc temu do Rady Gminy Lubicz wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego. W nim wojewoda Mikołaj Bogdanowicz polecił rozpatrzyć wątpliwości dotyczące legalności mandatu Zbigniewa Barcikowskiego. Według złożonego donosu, przewodniczący rady miał korzystać z pomieszczeń WSKFiS w Pruszkowie, o. w Lubiczu Górnym, pełniąc jednocześnie funkcję dziekana i radnego.

REKLAMA

Zgodnie z ustawą o samorządzie (art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat. Nie może także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w jej prowadzeniu. I nie ma znaczenia, czy za zarządzanie pobierane jest wynagrodzenie, czy jest to praca społeczna. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nowo powołany radny musi ustąpić ze stanowiska w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

– Ustalono, że Zbigniew Barcikowski jest zatrudniony w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Sportu w charakterze nauczyciela akademickiego, jest wykładowcą – mówił Kazimierz Rybacki, wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz. – Radny Barcikowski nie jest pełnomocnikiem uczelni i nie pełni w niej żadnych funkcji zarządzających. Informacje te zostały potwierdzone. W związku z tym rada gminy uznała, że nie doszło do podstawowego zakazu łączenia obu sprawowanych funkcji.

Jak powiedział w uzasadnieniu Rybacki, inne podejście do tego zagadnienia doprowadziłoby do absurdalnego wniosku, że “osoby zatrudnione na terenie gminy w zawodzie m.in. nauczyciela czy strażaka, nie mogłyby sprawować funkcji radnego”.

Odmowę wygaszenia Zbigniewowi Barcikowskiemu mandatu poparło 12 radnych. Sam zainteresowany wyłączony był z głosowania.

– Chciałbym bardzo podziękować za tę decyzję – mówił wójt gminy Marek Nicewicz. – Powtórzę słowa Kazimierza Rybackiego: nie może być tak, że osoby pracujące w gminie Lubicz nie mogłyby w przyszłości świadczyć mandatu radnego.

Na koniec głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Lubicz.

– Nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej, która byłaby podstawą do jakichkolwiek działań w mojej sprawie – zaznaczył Zbigniew Barcikowski.

1 thought on “Radni murem za przewodniczącym Rady Gminy Lubicz. “Nie doszło do złamania prawa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *