PUP w Toruniu ogłosił nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19

Box1 Powiat toruński
fot. Starostwo Powiatowe Toruń

Powiatowy Urząd Pracy dla powiatu toruńskiego od 16 do 29 kwietnia będzie przyjmował wnioski o realizację instrumentów, współfinansowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą także wnioskować o niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy.

Przez najbliższe dwa tygodnie przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu toruńskiego, a następnie złożyć je elektronicznie w systemie ePUAP lub w formie papierowej, wrzucając do skrzynki podawczej, znajdującej się przed wejściem do urzędu.

REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy dla powiatu toruńskiego uruchomił także możliwość ubiegania się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców. Niskooprocentowana pożyczka do wysokości 5 tys. zł udzielana jest z Funduszu Pracy dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto nie przekroczył 2 mln euro. Wnioski można przesłać elektronicznie, pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej.

Nastąpiły także zmiany w sposobie dokumentowania wydatków i potwierdzania obecności na stażu. Dokumenty, związane z rozliczeniem staży, kosztów opieki nad dzieckiem, kosztów dojazdu, dodatków aktywizacyjnych czy prac interwencyjnych można dostarczać elektronicznie, listownie i za pośrednictwem skrzynki podawczej. Nie ma możliwości ich osobistego dostarczenia do urzędu. Terminy na składanie rozliczeń nie uległy zmianie, ale oryginały dokumentów można dostarczyć w późniejszym terminie.

Istotnie zmiany wprowadzono także w rejestracji osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Polnej w Toruniu. Rejestracja osób bezrobotnych możliwa jest tylko i wyłącznie przez internet, co wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Można również w tym celu skorzystać z usług bankowości elektronicznej. Odwołane zostały także wszystkie zaplanowane wizyty u pośredników pracy i doradców zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *