Przyszłość w budownictwie

Box1 Materiały partnera Wiadomości
fot. ilustracyjne

Budownictwo jest bardzo istotną gałęzią gospodarki, fundamentalną dla funkcjonowania każdego państwa. Bogatą ofertę studiów związanych z budownictwem oferuje Wydział Techniczny w Toruniu, filia Wyższej Szkoły Gospodarki.

Od 10 lat jesteśmy w Toruniu, przez ten czas wykształciliśmy kilkuset absolwentów, inżynierów budownictwa – mówi Dariusz Buchaniec, dziekan Wydziału Technicznego. – Obecnie proponujemy studia inżynierskie na kierunku budownictwo, które trwają siedem semestrów, oraz studia magisterskie zaplanowane na trzy semestry. Oprócz wiedzy i umiejętności przekazywanych podczas zajęć ich ukończenie daje prawo do ubiegania się o uprawnienia do kierowania pracami oraz do projektowania, gdyż to jest jeden z warunków koniecznych

REKLAMA

Oferta studiów magisterskich skierowana jest przede wszystkim do inżynierów budownictwa. Oprócz wiedzy i umiejętności przekazywanych podczas zajęć ich ukończenie daje prawo do ubiegania się o uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi oraz do projektowania konstrukcji.

Studia te podzielone są na trzy obszary. Konstrukcje budowlane i inżynierskie są dedykowany osobom, które chcą być projektantami konstrukcji, można tam pozyskać zaawansowaną wiedzę na temat projektowania, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, na przykład w zakresie korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych. Realizacja i utrzymanie obiektów budowlanych skierowane są do kierowników budów, przekazywana jest tam zaawansowana wiedza dotycząca tego, w jaki sposób kierować budowami i jak należy zajmować się utrzymaniem i eksploatacją już wybudowanych obiektów, obsługując na przykład księgę budynku. Modernizacja i renowacja obiektów budowlanych jest dla tych, którzy chcą pracować przy pracach budowlanych oraz remontowych i naprawczych. Wiedza ta będzie też poszerzona o zagadnienia z zakresu konserwacji zabytków oraz historii sztuki i architektury.

Dwa pierwsze semestry są wspólne dla każdego z obszarów, ukierunkowanie odbywa się podczas ostatniego semestru.
Po ukończeniu tych studiów otwierają się bardzo szerokie możliwości kariery zawodowej. Wciąż rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tej branży. Każdy absolwent tych studiów będzie miał duże szanse na znalezienie pracy na dobrym poziomie finansowym lub też założenie własnej działalności gospodarczej.

Nasze studia mają charakter praktyczny – podkreśla dziekan Buchaniec. – Kadrę naszej uczelni stanowią w dużej mierze praktycy, posiadający własne firmy budowlane czy projektowe. Większość wykładowców posiada uprawienia budowlane. Kształcenie praktyczne oznacza też dużo godzin praktyk, które gwarantujemy na każdym semestrze studiów magisterskich. Mamy umowy z wieloma znaczącymi firmami działającym na terenie naszego województwa. Chcemy też łączyć budownictwo i mechatronikę, niektóre przedmioty się przeplatają, chodzi tu o budownictwo inteligentne, sterowanie całym budynkiem. Na topie jest też budownictwo energetyczne, łączące się z odnawialnymi źródłami energii. Chcemy, aby kojarzono nas z łączeniem mechatroniki i budownictwa. Myślimy też o trzeciej gałęzi – projektowaniu uniwersalnym, czyli pokonywaniu barier i większej dostępności. Idziemy w stronę badawczo-rozwojową, taki jest trend rozwoju Wydziału Technicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *