Przybywa nowych ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim. Wkrótce będzie ich w sumie ponad 70 km

Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Powiat chełmiński realizuje kompleksowy plan budowy ścieżek rowerowych. Tylko w 2021 r. na terenie powiatu przybyło ok. 19 km nowych tras dla rowerzystów. Wkrótce – po realizacji wszystkich projektów – będzie to łącznie ok. 70 km ścieżek rowerowych, które stworzą spójny układ komunikacyjny, połączony także ze ścieżkami poza granicami powiatu chełmińskiego. Za swoje działania w zakresie m.in. budowy infrastruktury rowerowej powiat chełmiński otrzymał niedawno tytuł „Powiat bezpiecznych rowerzystów”.

W 2021 r. zostanie ukończony projekt „Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim”, realizowany wspólnie przez powiat chełmiński oraz gminy: Kijewo Królewskie, Unisław, Chełmno. W ramach zadania powstaje w sumie ponad 19 km nowych ścieżek rowerowych, w tym: ścieżka pieszo-rowerowa w Podwiesku (wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek) o długości 2,4 km; ścieżka pieszo-rowerowa Watorowo – Dorposz Szlachecki – Unisław (wzdłuż dróg powiatowych nr 1604C, 1607C, 1627C) o długości 14,7 km; ścieżka rowerowa Dorposz Szlachecki – Kijewo Królewskie (wzdłuż drogi powiatowej nr 1604C) o długości 2,2 km. Koszt realizacji tego zadania wyniesie ok. 14,5 mln zł, w tym 70 proc. finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Reszta pochodzi z budżetu powiatu chełmińskiego i gmin uczestniczących w projekcie. 

REKLAMA

W perspektywie jest stworzenie spójnego układu komunikacyjnego łączącego siatkę ścieżek pieszo-rowerowych położonych na terenie powiatu chełmińskiego z istniejącymi ścieżkami Toruń – Unisław oraz Bydgoszcz – Unisław, a także prowadzącego do północno-wschodniej granicy powiatu chełmińskiego z powiatem grudziądzkim (poprzez drogę powiatową Chełmno – Mniszek nr 1621C). W ten sposób powstanie regionalny układ ścieżek, pozwalający dojechać z Chełmna do Torunia, Bydgoszczy oraz (po realizacji własnej inwestycji w tym zakresie przez powiat grudziądzki) także do Grudziądza.

Obecnie projektowana jest kolejna ścieżka pieszo-rowerowa w ciągu drogi powiatowej nr 1627C. Ścieżka ta tworzyć będzie ciąg dalszy spójnego układu komunikacyjnego. Po zrealizowaniu wszystkich projektów przez powiat chełmiński będzie przebiegać łącznie ponad 70 km ścieżek rowerowych. W ten sposób zachodzi prawdziwa rewolucja – wcześniej powiat chełmiński posiadał krótkie odcinki ścieżek rowerowych, które nie tworzyły spójnego układu komunikacyjnego. 

Za działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, m.in. poprzez budowę nowych ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych, powiat chełmiński otrzymał dyplom uznania z Ministerstwa Sprawiedliwości. W uzasadnieniu napisano: „Za podejmowanie wysiłków w działaniu na obszarze poprawy bezpieczeństwa rowerzystów na drogach, skutkujących najniższą w skali kraju liczbą ofiar wypadków z ich udziałem. Za wdrażanie projektów bezpiecznego korzystania z tego środka transportu, promowanie przestrzegania zasad i norm oraz szacunku dla każdego uczestnika ruchu drogowego, a także skuteczne ograniczenie wypadków drogowych w regionie”. Obok dyplomu powiat chełmiński zyskał honorowy tytuł „Powiat bezpiecznych rowerzystów” za rok 2020. 

Obydwa wyróżnienia dla powiatu chełmińskiego odebrał starosta Zdzisław Gamański 28 października w trakcie III Ogólnopolskiego Konwentu „Współpraca międzyresortowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, który odbył się w Warszawie pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *