Przy szkole w Makowiskach powstanie nowe boisko sportowe

Czernikowo Wiadomości
fot. Pixabay

Przy Szkole Podstawowej w Makowiskach powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe. Mieszkańcy już od dawna apelowali do władz o rozpoczęcie takiej inwestycji. Włodarze zdecydowali się odpowiedzieć na ich potrzeby i zainwestować w zaplecze infrastrukturalne gminnych placówek oświatowych.

Prace budowlane ruszyły na początku lipca. Nowe boisko o nawierzchni poliuretanowej powstanie na części dotychczas funkcjonującego boiska trawiastego. Niewykorzystana część boiska trawiastego zostanie zrekultywowana i zmodernizowana przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie. Nowo budowane boisko będzie miało wymiary 17 m x 27 m. Na boisku zostaną wydzielone obszary do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną. Teren rekreacyjny zostanie wyposażony w dwa kosze do koszykówki na stojakach, tablice do koszykówki z koszami, słupki wolnostojące z regulowaną siatką i demontowane, tulejowane bramki do piłki nożnej. Dookoła boiska powstanie także wysokie ogrodzenie z piłkochwytami. 

REKLAMA

Realizacja zadania, wraz z nadzorem inwestorskim, pochłonie ponad 217 tys. zł. Wkład własny został ograniczony do minimum. Przedsięwzięcie będzie niemal w 100 proc. dofinansowane ze środków zewnętrznych. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał 35 tys. zł dotacji w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Gmina ubiega się także o ponad 77 tys. zł unijnego wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt o wsparcie unijne zakłada także budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Steklinie, na identyczną kwotę wnioskowanego dofinansowania – precyzuje Tomasz Krasicki, wójt gminy Czernikowo.

Znacznie szerszy wniosek został z kolei złożony do resortowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach tegorocznej edycji programu „Sportowa Polska”. Zakłada on z jednej strony budowę boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Makowiskach i Steklinie, a z drugiej stworzenie kompleksu boisk sportowych w Czernikowie wraz z wiatą rowerową. W przypadku tego wniosku wnioskowana kwota o dofinansowanie na boisko w Makowiskach to ponad 91 tys. zł. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *