Przełamać bariery. W placówkach powiatowych powstaną windy i pochylnie

Box1 Powiat toruński
Wysokie schody w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży utrudniają dostęp do niej seniorom i niepełnosprawnym. Niedługo wszystko się zmieni – będzie tu zamontowana winda. (Fot. Łukasz Piecyk)

Likwidację architektonicznych barier dla osób starszych i z niepełnoprawnościami w prowadzonych przez powiat placówkach – szkołach, domach pomocy społecznej, poradniach i domach dziennego pobytu – zapowiada starosta Marek Olszewski. Realizacja kompleksowego programu remontowo-inwestycyjnego, w ramach którego m.in. zostaną zamontowane windy dla niepełnosprawnych, ruszy jeszcze w tym roku.

Starostwo Powiatowe w Toruniu pracuje nad programem, którego celem jest eliminacja barier architektonicznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Powiat toruński obecnie prowadzi m.in. 4 domy pomocy społecznej: DPS w Browinie (125 miejsc), DPS w Wielkiej Nieszawce (90 miejsc), DPS w Pigży (69 miejsc) oraz DPS w Dobrzejewicach, a także dwa środowiskowe domy samopomocy: w Chełmży (50 miejsc) oraz Osieku nad Wisłą (35 miejsc). Są to miejsca przeznaczone dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, jednak – jak diagnozuje Starostwo Powiatowe – często pozbawione podstawowych udogodnień, takich jak windy czy pochylnie dla niepełnosprawnych.

REKLAMA

Teraz to się zmieni. Obecnie w Starostwie Powiatowym trwa przegląd wszystkich obiektów, w których znajdują się prowadzone przez powiat toruński jednostki.

– Nie ukrywamy, że w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia – mówi starosta Marek Olszewski. – O ile np. w zmodernizowanych placówkach oświatowych, takich jak Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Zespół Szkół im. UE w Chełmży, są już windy, to choćby w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ul. św. Jana 18 w Chełmży) bariery architektoniczne są wręcz nie do przebycia: wysokie schody utrudniają dotarcie na I piętro wielu osobom. W Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, gdzie ponad połowa pensjonariuszy to osoby leżące, nie ma w ogóle windy szpitalnej (dostosowanej do transportu łóżek). Przemieszczanie tam pacjentów między piętrami jest praktyczne niemożliwe. Nie lepiej jest w DPS-ach w Dobrzejewicach czy Browinie. Winda powstanie także w budynku Starostwa Powiatowego w Toruniu – opisuje Marek Olszewski.

Zakup windy tego typu to kosztowne przedsięwzięcie – produkuje się je na indywidualne zamówienie, a koszt jednej potrafi sięgnąć nawet 150 tys. zł. Dlatego zdecydowano o kompleksowej modernizacji wszystkich powiatowych jednostek pod kątem dostosowania do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. W ramach programu – po weryfikacji indywidualnych „potrzeb” każdego obiektu – ustalone zostaną priorytety inwestycyjne.

– Chcemy wyeliminować wszystkie trudności z dostępnością naszych obiektów w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy – deklaruje starosta Marek Olszewski. – Należy to zrobić jak najszybciej, zwłaszcza że problemów tych od lat nikt wcześniej nie zauważał.

W planach Starostwa Powiatowego jest też budowa Domu Dziennego Pobytu (dla osób starszych) w Osieku nad Wisłą. Projekt inwestycji jest już gotowy, teraz trwają rozmowy z Urzędem Wojewódzkim na temat możliwości pozyskania zewnętrznej dotacji z budżetu państwa na to przedsięwzięcie.

– Inwestycje w infrastrukturę dedykowaną osobom starszym wpisują się w politykę senioralną, jaką powiat toruński prowadzi konsekwentnie od lat – mówi starosta. – Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, obecnie w wiek senioralny wchodzą przedstawiciele powojennego wyżu demograficznego, co oznacza, że już niedługo osób wymagających stałej opieki będzie więcej. Nie wszystkie mogą liczyć na wsparcie najbliższego otoczenia. Dlatego rozwijamy sieć placówek opiekuńczych, takich jak domy pomocy społecznej, w których pensjonariusze przebywają stale i wymagają często opieki stricte medycznej, jak i domy dziennego pobytu – wyjaśnia Marek Olszewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *