Przedszkole Jelonek w Łysomicach. Wiemy, kiedy będzie otwarte

Box1 Łysomice Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków i przedszkoli już od 6 maja. Decyzję o ponownym otwarciu placówek każdorazowo będzie podejmował jednak ich organ prowadzący. Wójt gminy Łysomice zdecydował, że Przedszkole Publiczne “Jelonek” ruszy w poniedziałek 11 maja.

Decyzja podyktowana była m.in. potrzebą sukcesywnego odmrażania gospodarki. Powrót placówki do normalnego funkcjonowania będzie zgodny z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub liczbę dzieci, objętych opieką w żłobkach. Zalecenia wskazują na maksymalnie 14 osób w oddziale przedszkolnym i gmina Łysomice zamierza przestrzegać tak ustalonej górnej granicy. Wstępnie zebrane od rodziców informacje wskazują, że dopuszczalna ilość dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna zostać przekroczona. Na chwilę obecną tylko 12 rodziców zgłosiło problem z zapewnieniem dziecku opieki.

REKLAMA

Piszemy procedury, które mają być zgodne z zaleceniami. Mamy parę pytań, które będziemy z sanepidem wyjaśniać – mówi Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice. – Zorganizujemy wszystko tak, żeby było bezpiecznie.

Gmina jednocześnie zaznacza, że możliwość posłania dziecka do przedszkola jest w pierwszej kolejności zarezerwowana dla osób, które nie mogą zapewnić swojemu dziecku opieki. Pracownicy przedszkola, przed ponownym otwarciem placówki, zostaną oczywiście doposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej. To obowiązek pracodawcy, którym w tym wypadku jest jednostka samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *