Przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele z powiatu chełmińskiego mogą liczyć na unijne wsparcie

Box1 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Pixabay

Powiatowi chełmińskiemu udało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe w wysokości ponad 2 mln zł na realizację projektu “Nowoczesne kształcenie zawodowe”. Kolejne 350 tys. zł zostanie przeznaczonych na rozszerzenie oferty chełmińskiego przedszkola specjalnego, a ponad 700 tys. zł przyczyni się do podniesienia kluczowych kompetencji uczniów i nauczycieli.

Realizacją projektu “Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” zajmą się Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie. Łącznie ze wsparcia skorzysta 421 uczniów i 2 nauczycieli. Ponad 2 mln zł zostaną przeznaczone m.in. na zakup obudowy dydaktycznej. Uczniowie będą też mogli wziąć udział w kursach, które zwiększą ich szanse na rynku pracy (prawo jazdy kat.B, spawanie metodą TIG i MAG, na wózki jezdniowe, z obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, baristyczny, z obsługi suwnic sterowanych, na samobieżne podesty ruchome), a także skorzystać ze stażów, praktyk, dodatkowych zajęć praktycznych i atrakcyjnych wizyt studyjnych. Dla nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia i możliwość odbycia studiów podyplomowych.

REKLAMA

Kolejny realizowany projekt to „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”. Na ten cel udało się powiatowi chełmińskiemu pozyskać 350 tys. zł. Na wsparciu skorzysta 15 przedszkolaków i 9 nauczycieli z Przedszkola Specjalnego nr 3 w Chełmnie. W ramach projektu zaplanowano szkolenia, dodatkowe zajęcia (np. rozbudzanie zmysłów, gimnastyka buzi i języka), zakup wyposażenia do sal przedszkolnych i dydaktycznych oraz modernizację placu zabaw (m.in utworzenie ścieżki sensorycznej).

Ostatnie dofinansowanie w wysokości 700 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego”. Ze wsparcia skorzysta skorzysta 144 uczniów i 28 nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chełmnie oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Chełmnie. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia do pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia i organizację 8 wyjazdów do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *