Przedłużono okres zasiłku opiekuńczego dla rolników

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay.com

Osoby, które w związku z epidemią zmuszone są osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem, mogą liczyć na wsparcie dzięki zasiłkowi opiekuńczemu. Okres, na który przysługuje ubezpieczonym w KRUS rolnikom, został przedłużony do 12 lipca. Niezmienne pozostają natomiast zasady jego przyznawania. 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rolnikom lub domownikom, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, lub też w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna. Sytuacja musi być spowodowana przez COVID-19. Pomoc należy się tym, którzy stają wobec konieczności opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 8 lat, bądź też do 18 lat w przypadku, gdy posiada ono orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

REKLAMA

To jednak nie jedyne przypadki, kiedy można skorzystać z pomocy. Jeśli placówki sprawujące opiekę nad dziećmi zostały otwarte, ale ubezpieczeni podejmą decyzję o samodzielnym zajmowaniu się swoją pociechą, również mają prawo do zasiłku. Nie przysługuje on jednak dłużej niż do 12 lipca. 

Zasiłku nie można otrzymać, jeśli opiekę nad dzieckiem zapewnić może drugi z rodziców. Nie mogą go również pobierać oboje z rodziców – pieniądze przyznawane są tylko jednemu z nich. Świadczenie przysługuje za każdy dzień opieki, w tym również dni wolne od pracy, jednak nie dłużej niż 14 dni. Jego wysokość wynosi 32,41 zł za każdy dzień. Liczba dzieci wymagających opieki nie wpływa na wypłacaną kwotę ani na okres przyznawania zasiłku.

Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć wniosek. Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów w złożonych już wnioskach może figurować nowy, przedłużony termin. Kolejnego wniosku nie muszą składać ci, którzy składając już wniosek, wskazali wcześniej termin do 12 lipca. Warunkiem jest spełnienie wszystkich niezbędnych kryteriów, które decydują o uzyskaniu prawa do zasiłku. W takim przypadku zostanie ono przyznane do 12 lipca i nie jest przy tym konieczne ponawianie wniosku. Formularz wniosku dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl w zakładce „świadczenia”. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *