Projekt “Zdalna Szkoła” w gminie Kijewo Królewskie

Box2 Wiadomości
fot. Shutterstock

Gmina Kijewo Królewskie pozyskała 59 990 zł na zakup m.in. tabletów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. W puli środków rządowego projektu będącego częścią programu „Polska Cyfrowa” przygotowano łącznie ponad 186 mln zł. Sprzęt komputerowy pomoże w nauce przede wszystkim tym uczniom, którzy mogli mieć problemy w uczestniczeniu w zajęciach online.

Z powodu epidemii koronawirusa szkoły zostały zamknięte, a uczniowie skazani na zdalne nauczanie. Wykluczenie cyfrowe wciąż jest niestety obecne, zwłaszcza wśród rodzin wielodzietnych, których sytuacja finansowa jest trudna. Odpowiedzią na problemy z dostępem do lekcji w czasie epidemii jest rządowy projekt „Zdalna Szkoła”, dzięki któremu potrzebujący uczniowie mogą uzyskać sprzęt pozwalający im na branie udziału w zajęciach i uniknięcie bądź nadrobienie powstałych zaległości. 

REKLAMA

W projekcie brać udział mogły samorządy, dla których rezerwowane były pieniądze na zakup nowego sprzętu. O środki ubiegała się również gmina Kijewo Królewskie, której udało się pozyskać 59 990 zł. Fundusze pozwoliły na zakup aż 70 tabletów, a także słuchawek. Nowe nabytki posłużą teraz uczniom w nauce przez internet. W pierwszej kolejności otrzymają go najbardziej potrzebujący, czyli ci, którzy na co dzień do takiego sprzętu dostępu nie mają. Niektórzy z powodu braku odpowiedniego wyposażenia nie mieli do zdalnej nauki dostępu. Dzięki wsparciu z projektu „Zdalna Szkoła” będzie to dla nich możliwe. 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys. rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci w trudnej sytuacji materialnej. To właśnie im dedykowana była „Zdalna Szkoła”, ciesząca się dużą popularnością ze strony samorządów, ale i samych rodziców uczniów. To jednak nie koniec wsparcia w zakresie walki z wykluczeniem cyfrowym. Wystartowała już bowiem również kontynuacja projektu, „Zdalna Szkoła Plus”, w ramach której przeznaczono kolejne 182 mln zł na wsparcie uczniów. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *