Projekt “Zdalna szkoła”. Uczniowie z gminy Zławieś Wielka otrzymali laptopy

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. nadesłane

Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wiążą się z koniecznością wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych lub o niskim statusie społecznym. Gmina Zławieś Wielka mogła wnioskować o 70 tys. zł w ramach programu „Polska Cyfrowa” i skorzystała z tej możliwości.

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Wykluczenie cyfrowe to jeden z głównych problemów kształcenia na odległość. Uczniowie, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem komputerowym, często posiłkują się telefonami komórkowymi. Smartfon jest jednak niewystarczający do wykonania wielu zadań. 

REKLAMA

Zwróciliśmy się z prośbą do dyrektorów szkół, żeby przeanalizowali potrzeby swoich uczniów i rozeznali się, jakie jest zapotrzebowanie wśród nich na sprzęt komputerowy. Okazało się, że zapotrzebowanie jest w naszym przypadku duże. Wyniosło ponad 133 laptopy – informuje Alina Khalaf, inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka. 

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt „Zdalna Szkoła” i przeznaczyło 186 mln zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym. Zagospodarowane fundusze to pieniądze zaoszczędzone w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”. Samorządy, wnioskujące o dofinansowanie, będą miały pół roku na rozliczenie projektu. Maksymalna kwota dofinansowania zależy od kategorii, w której znajduje się gmina lub powiat. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3,5 tys. zł, a tabletu 1,5 tys. zł. Co ważne, samorządy mogą wnioskować nie tylko o dofinansowanie, ale także o refundację kosztów, ponieważ we wniosku można ująć sprzęt zakupiony po 16 marca. Złożenie wniosku daje gwarancję wypłaty środków. Z takiej możliwości skorzystała gmina Zławieś Wielka. 

Zapotrzebowanie na sprzęt w naszej gminie znacznie przewyższyło limit środków, jakie mogliśmy pozyskać w ramach programu. Wnioskowaliśmy o maksymalną wysokość dofinansowania, jakie przysługiwało naszej gminie, czyli 70 tys. zł. Ostatecznie poprosiliśmy dyrektorów szkół o zweryfikowanie potrzeb i w efekcie zakupiliśmy 70 sztuk laptopów ze środków własnych, które po rozpatrzeniu wniosku zostaną zrefundowane – wyjaśnia Alina Khalaf. – Zdecydowaliśmy się na taki krok, ponieważ sprzęt komputerowy zaczął bardzo drożeć i trzeba było podjąć szybkie działanie. Najważniejsze było jak najszybsze przekazanie notebooków uczniom.

Komputery, laptopy i tablety to niejedyne zakupy możliwe do sfinansowania w ramach projektu. Zakłada on bowiem także możliwość sfinansowania potrzebnego oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu czy mobilnego dostępu do internetu. Beneficjentem programu jest gmina lub powiat i to one, jako organy prowadzące, dokonują przekazania sprzętu szkole. Sprzęt, zakupiony w ramach programu, przekazywany jest uczniom na zasadach użyczenia. Oznacza to, że musi zostać zwrócony po powrocie do zajęć stacjonarnych. Laptopy i tablety będą służyć szkołom po zakończeniu okresu kwarantanny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *