Projekt montażu instalacji fotowoltaicznych w Chełmży. Realizacja pochłonie 2 mln zł

Box2 Chełmża Wiadomości
fot. Shutterstock

W Chełmży zakończył się dodatkowy termin naboru wniosków na uzyskanie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych. Projekt popularyzujący Odnawialne Źródła Energii szacunkowo ma osiągnąć wartość 2 mln zł, przy uzyskaniu dotacji z funduszy unijnych.

Początkowo wnioski składać można było do 25 maja, jednak zdecydowano się na przeprowadzenie drugiego naboru, który zakończył się 8 maja. Nabór wniosków przeznaczony był dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zainteresowanych inwestycją w montaż instalacji fotowoltaicznych. 

REKLAMA

Wnioski przyjmowane były w ramach podjęcia drugiego etapu projektu „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”.

Aby móc dołączyć do programu, trzeba było spełniać konkretne kryteria. Podstawowym warunkiem było bycie mieszkańcem Chełmży, ale też posiadanie prawa własności, współwłasności lub innego tytułu prawnego, pozwalającego na dysponowanie danym budynkiem. Warunkiem było również mieszkanie w danej nieruchomości. Z dotacji na instalacje fotowoltaiczne nie mogli z kolei skorzystać ci, którzy mieli względem miasta zaległości finansowe, w co wliczają się np. opłaty za wywóz odpadów komunalnych czy za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

W drugim naborze zmieniły się nieco zasady. Początkowo zgłaszane do projektu budynki nie mogły być wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej, chyba że na potrzeby takiej działalności zamontowany był osobny licznik. W naborze dodatkowym uległo to zmianie i budynki, w których zarejestrowana była działalność gospodarcza, mogły być również zgłaszane. Aby wniosek został zaakceptowany, musi ponadto być poprawnie wypełniony i złożony w terminie, a ten minął 8 czerwca. O tym, w jakiej kolejności wnioskodawcy znajdą się na liście, decyduje to, w jakiej kolejności wnioski wpływały do urzędu. 

Projekt szacunkowo ma osiągnąć wartość 2 mln zł. Warto zaznaczyć, że dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla pojedynczej instalacji może osiągnąć maksymalnie wysokość 50 proc. wartości netto, w co wliczają się również koszty przygotowania dokumentacji projektu. O tym, czy miasto przystąpi do realizacji projektu, decydować będzie to, czy uda się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Dodatkowych informacji na temat samego projektu można zasięgnąć, kontaktując się bezpośrednio z Urzędem Miasta (w godzinach jego pracy) pod nr tel. (56) 639 23 47, bądź też mailowo, pisząc na adres gkmum@post.pl. 

Projekt może przyczynić się do popularyzacji Odnawialnych Źródeł Energii, które w dłuższej perspektywie czasu mogą okazać się nie tylko zdrowsze dla środowiska, ale również mniej obciążające portfele.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.