Programy stażowe dla bezrobotnych

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
Wnioski o organizację stażu można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie. Fot. nadesłane

Pracodawcy z powiatu chełmińskiego mogą składać wnioski o organizację stażu dla osób bezrobotnych powyżej 29. roku życia oraz do 30. roku życia. To duża szansa dla osób długo pozostających bez zatrudnienia na zdobycie doświadczenia zawodowego i powrót na rynek pracy. Takich osób w powiecie chełmińskim jest wciąż bardzo wiele.

Pod koniec grudnia zeszłego roku w powiecie chełmińskim było zarejestrowanych ponad 2 tys. osób bezrobotnych. Z problemem braku pracy najczęściej zmagają się kobiety, które wśród bezrobotnych stanowią aż 59 proc. Zasiłek przysługuje 331 osobom. 

REKLAMA

Stopa bezrobocia na terenie powiatu chełmińskiego wynosi 11,6 proc. To wciąż wysoki wskaźnik, ponieważ średnia stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim to 7,6 proc., a na terenie całego kraju 5,1 proc. – tłumaczy Sławomir Cieślicki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie. – Wskaźnik maleje, ale mimo tego cały czas jeszcze jest problem, ponieważ wciąż brakuje miejsc pracy.

Samorząd powiatowy podejmuje wiele działań w celu przeciwdziałania bezrobociu. Jednym z nich jest udział w projektach europejskich. Aktualnie można wziąć udział w dwóch programach stażowych, organizowanych przez PUP w Chełmnie. Staże finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego. Bezrobotni mogą dzięki nim nabyć praktyczne umiejętności zawodowe i zdobyć doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy.

Pierwszy program realizowany jest ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim IV” i obejmuje 50 miejsc. Podmioty chętne do organizacji staży mogą składać wnioski w chełmińskim PUP-ie od dnia 20 stycznia z zastrzeżeniem, że staż nie może być zorganizowany później niż od 1 marca 2020 r. Organizatorem stażu może być przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, rolniczą spółdzielnię produkcyjną, organizację pozarządową lub działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Bezrobotni z Chełmna mogą liczyć na pewne zatrudnienie po odbyciu stażu.

Będziemy akceptować wnioski tylko od tych podmiotów, które zobowiążą się do zatrudnienia stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 3 miesięcy w ramach umowy o pracę – zapewnia Sławomir Cieślicki.

Pracodawca może wymienić we wniosku osobę, którą chce aktywizować w ramach stażu. W takim wypadku PUP sprawdza, czy spełnia ona wszystkie wytyczne i kieruje ją na staż. Organizator nie musi jednak nikogo proponować i wówczas ogłoszenie o stażu jest publikowane i każda osoba, spełniająca warunki, może zgłosić się do programu. Staże nie polegają na nawiązaniu stosunku pracy, dlatego stażyści nie otrzymują wynagrodzenia. Mogą natomiast liczyć na stypendium stażowe w wysokości około 1 tys. zł. Beneficjentem programu nie może być osoba, która już wcześniej uczestniczyła w projekcie. Jakie jeszcze trzeba spełnić warunki, aby zostać stażystą? Przede wszystkim trzeba być zarejestrowanym w PUP-ie. 

Staże dedykowane są dla osób powyżej 29. roku życia. Pierwszeństwo mają osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50. roku życia, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, czyli bez wykształcenia lub z wykształceniem podstawowym albo gimnazjalnym – wyjaśnia Sławomir Cieślicki.

To jednak nie wszystkie formy wsparcia osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim. Drugi projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój” i także polega na możliwości zorganizowania staży aktywizacyjnych z perspektywą późniejszego zatrudnienia. Skierowany jest jednak do osób do 30. roku życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *