Program “Zdalna szkoła” w gminie Czernikowo. Do uczniów trafił sprzęt za 165 tys. zł

Box2 Czernikowo Wiadomości
fot. Urząd Gminy Czernikowo

Gmina Czernikowo zdecydowała się wnioskować o refundację kosztów, poniesionych na zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów. Ostatecznie w ramach dwóch projektów rządowych samorządowi udało się zakupić 54 komputery przenośne wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli.

Projekt „Zdalna szkoła” został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji w celu eliminowania wykluczenia cyfrowego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Po wprowadzeniu obowiązku nauki zdalnej okazało się, że wiele dzieci ma problem z dostępem do komputerów lub internetu. Samorządy gminne i powiatowe już od 1 kwietnia mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Projekt pozwala także sfinansować potrzebne oprogramowanie lub ubezpieczenie. Takie rozwiązanie pozwoliło wesprzeć rodziny wielodzietne lub o niskim statusie społecznym i umożliwiło sprawniejsze wprowadzanie w życie standardów kształcenia na odległość. Gmina Czernikowo początkowo wnioskowała o prawie 70 tys. zł wsparcia w ramach refundacji. Samorządy mogły wnioskować o refundację sprzętu, zakupionego po 16 marca.

REKLAMA

Gmina Czernikowo zakupiła 49 laptopów, z czego poprzez grant zrefundowane zostały 24 laptopy wraz z oprogramowaniem, a pozostała część kosztów (25 laptopów wraz z oprogramowaniem) pochodziła ze środków własnych gminy – opowiada Beata Gogolińska z Urzędu Gminy Czernikowo. 

Okazało się jednak, że uczniów, którzy mają problem z dostępem do sprzętu komputerowego, jest w gminie Czernikowo znacznie więcej. Analizę potrzeb uczniów przeprowadzali dyrektorzy podstawówek na prośbę pracowników urzędu. Gmina postanowiła zakupić w związku z tym większą liczbę komputerów, aby uczniowie z gminy Czernikowo mogli efektywniej realizować podstawę programową. Z budżetu gminy udało się wygospodarować na ten cel kolejną sumę pieniędzy. Wydatki poniesione ze środków własnych zostaną pokryte w formie refundacji kosztów, dzięki kolejnemu przedsięwzięciu. Chodzi o projekt „Zdalna szkoła +”, w którym gmina złożyła już wniosek.

Łącznie z obydwu projektów skorzysta 52 dzieci i 2 nauczycieli – wyjaśnia Beata Gogolińska. – Całkowita suma poniesionych kosztów na zakup sprzętu z oprogramowaniem to ok. 165 tys. zł.

Wysokość uzyskanego wsparcia każdorazowo uzależniona jest od wielkości samorządu. Pierwsze laptopy zostały przekazane szkołom z terenu gminy Czernikowo już 23 kwietnia. Placówki oświatowe w dalszej kolejności przekazywały je swoim uczniom na zasadach użyczenia. W praktyce oznacza to, że po zakończeniu okresu nauki zdalnej uczniowie będą musieli zwrócić komputery do szkół. Będzie można je potem wykorzystywać m.in. w trakcie lekcji stacjonarnych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *