Producenci rolni mają ostatnie dni na złożenie wniosku o wsparcie

ARiMR Box2 Wiadomości
fot. Pixabay

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że pozostał już tylko tydzień na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Wnioski mogą składać producenci rolni najpóźniej do 13 grudnia 2019 roku. Pomoc dedykowana jest tylko dla niektórych kategorii produktów.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” rozpoczął się 28 października tego roku. Wsparcie przyznawane jest nowym grupom producentów rolnych, które uznane zostały nie wcześniej niż 22 grudnia 2018 roku. Wsparcie realizowane jest w formie rocznych płatności w okresie pierwszych 5 lat od uznania wniosku. Jego wysokość stanowi procentowy ryczałt (10% – 6%) od rocznych przychodów netto. Maksymalny limit wsparcia w danym roku to 100 tysięcy euro.

REKLAMA

Wnioski mogą składać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, będące grupami producentów, złożonych z osób fizycznych. Grupa producentów musi zostać uznana przez ARiMR na podstawie planu biznesowego, który trzeba zrealizować w trakcie 5-letniego okresu wsparcia. Do grup producentów nie mogą zaliczać się członkowie ich rodzin. Grupa może składać się z producentów jednego produktu lub grupy produktów. Warunek jest jeden. Producenci nie mogą być osobami, które wcześniej należały do grupy, objętej wsparciem UE na rozpoczęcie działalności.

Wsparcie nie obejmuje grup producentów, którzy zajmują się hodowlą drobiu żywego lub wyrobem mięsa drobiowego i podrobów drobiowych.

Złożony wniosek podlega ocenie punktowej. Pomoc jest przyznawana, jeśli grupa uzyska co najmniej 3 punkty. Wsparcia udziela się w pierwszej kolejności producentom, którzy zdobyli najwyższą ilość punktów. Premiowane są między innymi inwestycje, które przeciwdziałają zmianom klimatu lub sprzyjają ochronie środowiska. Formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej ARiMR lub w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych. Wniosek należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą najpóźniej do piątku, 13 grudnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.