Prawie pół miliona osób z regionu otrzyma 13-stą emeryturę

Box2 Wiadomości

Wypłata dodatkowych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów rozpocznie się już na początku przyszłego miesiąca. W tym roku “trzynastka” wyniesie 1200 zł brutto. Będzie wypłacana razem ze świadczeniem, przysługującym za kwiecień.

13-sta emerytura wypłacana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków, aby ją otrzymać. Zostanie wypłacona razem ze świadczeniem, przysługującym za kwiecień 2020 r. w ustalonym terminie płatności. Trzynasta emerytura przysługuje tym osobom, które na dzień 31 marca 2020 r. miały ustalone prawo do emerytury lub renty i pobierały to świadczenie.

REKLAMA

Najszybciej “trzynastkę” otrzymają osoby, których wypłata świadczenia przypada na 1, 5 i 6 kwietnia. Do osób, otrzymujących świadczenia i zasiłki przedemerytalne w maju, 13-sta emerytura trafi również w kwietniu, ponieważ 1 maja jest dniem wolnym od pracy. Decyzję o przyznaniu “trzynastki” emeryci i renciści otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej wraz z decyzją o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji. 

W naszym regionie „trzynastkę” otrzyma ponad 430 tysięcy osób – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.

W tym roku 13-sta emerytura wynosi 1200 zł brutto, czyli po potrąceniu podatku dochodowego i składki zdrowotnej, na konto emerytów i rencistów wpłynie 981 zł. “Trzynastka” nie podległa dodatkowym potrąceniom i egzekucjom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *