Pracownicy socjalni z powiatu chełmińskiego nagrodzeni przez starostę

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. nadesłane

Powiat Chełmiński uhonorował Barbarę Knoppek, Annę Bochen i Annę Wojtaszek za działalność pomocową i społeczną   oraz szczególne zaangażowanie w pracę. Wręczenie listów gratulacyjnych i statuetek dla osób nagrodzonych odbyło się w 22 listopada w Kijewie Królewskim  podczas Powiatowych Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Zawód pracownika społecznego wymaga szczególnych predyspozycji – dużej empatii, wysokiego poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy z ludźmi, wymagającymi szczególnej troski i wsparcia.  Powiat Chełmiński, doceniając trud w zawodzie pracownika socjalnego, przyjął możliwość wyróżnienia i nagrodzenia przez Starostę Chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego osób, które wykonują swoją pracę ze szczególną starannością. Dołączamy do gratulacji i prezentujemy sylwetki  wyróżnionych osób.

REKLAMA

Barbara Knoppek – Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Chełmnie. Kandydaturę  Knoppek zgłosiła Dyrektor PCPR w Chełmnie, Ewa Wirosławska. Barbara Knoppek od 10 lat pełni funkcję Prezesa Koła PZN w Chełmnie, które skupia w swoich szeregach 52 osoby, w tym 7 dzieci. Wyróżniona prezes  organizuje dla swoich członków PZN wizyty domowe (w szczególności dla osób samotnych), pomaga w prowadzeniu dokumentacji, składaniu wniosków o dofinansowania dla osób niewidomych i niedowidzących, umawia podopiecznych na wizyty do specjalistów i lekarzy, wspiera ich rodziny i opiekunów.  Co roku organizuje dla niepełnosprawnych członków klub Dzień Kobiet, spotkania wigilijne czy obchody Dnia Białej Laski. Zajmuje się także organizacją wyjazdów, w tym rehabilitacyjnych i turystyczno- integracyjnych. Dzięki pracy Barbary Knoppek członkowie Koła mogli brać wziąć w wyjazdach do Jastarni, Żnina, Ustronia Morskiego, Kruszwicy i Inowrocławia, dzięki czemu zwiedzili m.in. Ziemię Pałucką, Płw. Helski. Anna Bochen- Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie,

Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, Sekretarz Gminy Stolno.
Kandydaturę zgłosiła Wiceprezes ZG PKPS w Stolnie Arleta Latuszek.  Anna Bochen posiada w swoim dorobku ponad 50 różnych projektów na rzecz podopiecznych. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Stowarzyszeniem Inicjatywa Stolno. Jest autorem projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, w tym –niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci i młodzieży. Zdaniem Arlety Latuszek  Anna Bochen daje przykład młodemu pokoleniu, zasługuje na miano Lidera Społecznego. Jako wiceprezes LGD jest zaangażowana w działalność ponadlokalnego Stowarzyszenia , nadzoruje proces wdrażania projektów dedykowanych osobom zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W 2011 roku Anna Bochen otrzymała zespołową nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Stalowy Anioł” w uznaniu zasług w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz propagowaniu innowacyjnych form pracy w  integracji i pomocy społecznej.

Anna Wojtaszek – Specjalista Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.
Kandydaturę zgłosiła kierownik GOPS w Kijewie Królewskim Cecylia Rzeźnikowska. Anna Wojtaszek jest wieloletnim pracownikiem instytucji pomocy społecznej, aktywnie współpracującą z innymi pracownikami i instytucjami, otwartą na potrzeby podopiecznych ( często zagubionych i wymagających wsparcia na każdym kroku). Zdaniem kierownik GOPS, Anna Wojtaszek pomimo napotkanych trudności potrafi skutecznie pomagać potrzebującym, stanowi wsparcie dla współpracowników i odznacza się dużym profesjonalizmem. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *