Powiedz „stop” smogowi i wymień swój stary piec na nowy. Teraz możesz zdobyć na to pieniądze za pośrednictwem Urzędu Gminy

Czernikowo Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Jak informuje WFOŚiGW w Toruniu, zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm. Mogą powodować m.in. choroby płuc, niedokrwienie serca, zaburzenia pracy wątroby. Z powodu chorób spowodowanych przez zanieczyszczone powietrze umiera w Polsce rocznie ok. 45 tys. osób. Trujące pyły i gazy dostają się do powietrza głównie poprzez spalanie paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja), spalanie paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa) oraz spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja).

„Czyste powietrze” to kompleksowy program skierowany do osób fizycznych, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez domy jednorodzinne. O dofinansowanie lub pożyczkę można ubiegać się na realizację następujących przedsięwzięć: demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła; instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Maksymalna kwota możliwej do uzyskania dotacji wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą.

REKLAMA

Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką. Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowanie to 7 tys. zł, a kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Ważne! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej). 

Porozumienie z WFOŚiGW w Toruniu w sprawie włączenia się w realizację Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” podpisał w sierpniu wójt gminy Czernikowo Tomasz Krasicki.

Współpraca ta stanowi ukłon w stronę przyszłych beneficjentów programu, którzy już w najbliższym czasie będą mogli uzyskać poradę, wypełnić wniosek oraz złożyć dokumenty w Urzędzie Gminy Czernikowo, bez potrzeby wyjazdu do Torunia. Pracownicy gmin będą również dokonywać oceny wniosków, co w znacznym stopniu usprawni proces wnioskowania-
informuje Urząd Gminy Czernikowo.

Każdy mieszkaniec gminy Czernikowo może w przedmiotowym zakresie liczyć na pomoc Beaty Gogolińskiej w pokoju nr 27 na drugim piętrze Urzędu Gminy Czernikowo. W celu sprawnej obsługi zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny (pod nr. tel. 883 688 341), na którym uzgodniony zostanie termin spotkania oraz przekazana zostanie informacja o koniecznych do przedłożenia dokumentach.

Szczegółowa lista ze stawkami możliwych do zwrotu kosztów urządzeń, materiałów budowlanych oraz usług montażu/demontażu dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.nfosigw.gov.pl (w zakładce: „Czyste powietrze”) oraz po rejestracji na Portalu beneficjenta: www.portal.wfosigw.torun.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *