Powiatowy budżet obywatelski – można zgłaszać propozycje

Box2 Powiat toruński Wiadomości
fot. Pixabay (ilustracyjne)

Do 27 września trwa nabór propozycji do tegorocznej, V edycji powiatowego budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest łącznie ćwierć miliona złotych. Są dwie pule – powiatowa i lokalna.

W ramach puli powiatowej do dyspozycji jest 120 tysięcy zł, natomiast pula lokalna to 130 tysięcy zł, te środki podzielono na poszczególne gminy w zależności od liczby mieszkańców. Najwięcej do wydania ma Lubicz – 22 300 zł, zaś najmniej – Wielka Nieszawka, jest to kwota 5 900 zł.

REKLAMA

Do puli powiatowej liczą się takie projekty, których realizacja zaspokaja potrzeby więcej niż jednej gminy lub też takie, których miejsce realizacji nie jest przypisane tylko do jednej gminy. Maksymalna kwota na pojedynczy projekt w ramach powiatowej puli to 20 tysięcy zł. W przypadku lokalnych pul jest to 70% dostępnych środków w danej gminie (ale nie więcej niż 10 tysięcy, taki próg jest w Lubiczu, Obrowie, Złejwsi Wielkiej oraz mieście Chełmża).

Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec powiatu, w przypadku niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, można ja znaleźć w formularzu zgłoszeniowym. Każdy mieszkaniec może zaproponować po jednym projekcie w puli powiatowej i gminnej.

W formularzu należy napisać, co chciałoby się zrealizować i dla kogo, a także podać wstępny kosztorys projektu. Do formularza należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez mieszkańców. Minimalna liczba mieszkańców popierających projekt jest różna dla każdej gminy, w zależności od liczby jej mieszkańców i wynosi od 3 do 15 osób (nie liczy się tutaj wnioskodawcy). Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

Dokumenty można składać osobiście w godzinach pracy urzędu, lub wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń (o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszone pomysły będą oceniane między innymi pod kątem spełniania wymogów formalnych, zgodności z prawem czy wykonalności technicznej. W razie konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień wnioskodawca będzie o tym poinformowany i otrzyma na to 7 dni kalendarzowych.

Wstępne wyniki zostaną opublikowanie na stronie internetowej powiatu do 29 października wraz z uzasadnieniem i wykazem zarówno pomysłów dopuszczonych do głosowania, jak i odrzuconych projektów. Samo głosowanie ma odbywać się pod koniec listopada i w pierwszej połowie grudnia.

Dokładny regulamin tej edycji budżetu oraz wzory potrzebnych dokumentów znajdują się pod tym adresem: https://powiat-torunski.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/do-pobrania,37

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *