Powiat toruński laureatem w konkursie Innowacyjny Samorząd

Box1 Powiat toruński Wiadomości
fot. Starostwo Powiatowe Toruń

W środę 26 lutego w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyła się uroczysta gala, na której zostali ogłoszeni zwycięzcy konkursu. Tytuł Innowacyjnego Samorządu przypadł w udziale m.in. naszemu powiatowi.

Konkurs promuje kreatywne i innowacyjne samorządowy. Najważniejszymi kryteriami ocen dla zgłaszanych przedsięwzięć było nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Efektami innowacyjnych działań powinny być poprawa jakości świadczonych przez samorządy usług, poprawa jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego, aktywizacja mieszkańców, zwiększenie efektywności wydatków czy poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

REKLAMA

Zgłaszane przedsięwzięcia mogły mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, społecznych, publicznych, czy dotyczących usług wsparcia. Nagrody były przyznawane w kategorii gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, miasta powyżej 200 tys. mieszkańców i powiaty. Organizatorem konkursu był serwis samorządowy PAP.

Powiat toruński został laureatem za projekt edukacyjny “EU-geniusz wyruszył labiryntem ze szkoły tajemnic do świata 3D – realizacja partnerskich projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS”. Projekt obejmuje organizację zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów edukacyjnych, które rozwijają kluczowe kompetencje, zwłaszcza dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Do takich kompetencji zaliczamy m.in. porozumiewanie się w języku ojczystym oraz w językach obcych, kompetencje matematyczne, naukowotechniczne i informatyczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość kulturalną oraz kompetencje społeczne i obywatelskie.  Ze wsparcia skorzystało 40 szkół i 3.8 tys. uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *