Powiat chełmiński nagrodzi bezinteresowną pomoc. Jest jeszcze czas na zgłaszanie kandydatów

Powiat chełmiński Wiadomości
Fot. Pixabay

Tylko do 31 października można składać w Starostwie Powiatowym w Chełmnie wnioski ze zgłoszeniem kandydata do nagrody dla aktywnych wolontariuszy i osób angażujących się w pomoc społeczną. Laureaci konkursu mogą liczyć na nagrodę pieniężną, statuetki i listy gratulacyjne.

Starosta chełmiński Zdzisław Gamański nagrodzi osoby wyróżniające się w działalności na rzecz pomocy społecznej. Chodzi m.in. o pomoc w pracach biurowych, terapiach i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizacji imprez i wydarzeń okolicznościowych czy przygotowywaniu konferencji. Szansę na nagrodę mają także aktywni wolontariusze, którzy m.in. odwiedzają pensjonariuszy hospicjów, domów pomocy społecznej i szpitali. Do nagrody można także zgłosić osoby realizujące projekty aktywizacyjne, pracujące na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem, integrujące lokalne wspólnoty i przyczyniające się do rozwiązywania problemów społecznych.

REKLAMA

Osoby niosące bezinteresowną pomoc mieszkańcom powiatu chełmińskiego można zgłaszać do nagrody do 31 października 2020 r. Nagrody „Anioł Powiatu Chełmińskiego” zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc. Laureaci mogą liczyć nie tylko na listy gratulacyjne i statuetki, ale także nagrody w formie pieniężnej, które w całości zostaną pokryte z budżetu powiatu chełmińskiego. Przyznane zostaną także wyróżnienia. Wnioski z kandydaturami mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, podmioty zajmujące się działalnością społeczną i organizacje pozarządowe. We wniosku należy wskazać kategorię nagrody (działalność pomocy społecznej lub działalność pomocy wolontariackiej) oraz szczegółowo opisać działania kandydata. Konieczne będzie także dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Chodzi m.in. o rekomendacje współpracowników i instytucji, publikacje, dyplomy, materiały prasowe i zdjęcia.

Wnioski można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Chełmnie lub wysłać pocztą.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *