Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach obchodzi jubileusz 20-lecia

Box2 Łysomice Wiadomości
fot. nadesłane

15 października w trakcie konferencji z cyklu profilaktyki uzależnień w Hotelu Rubbens & Monet obchodzono jubileusz 20-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach.

Jubileusz 20-lecia istnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach zorganizowano w ramach konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień pt. „Jak pomóc pomagaczowi pomagać?” w Hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach. Wydarzenie zorganizowała Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

REKLAMA

Październik to od wielu lat miesiąc zdrowia psychicznego oraz miesiąc bez uzależnień. Jak co roku w gminie Łysomice organizowane są w tym czasie wydarzenia promujące zdrowy styl życia, badania profilaktyczne oraz walkę z uzależnieniami. W trakcie konferencji omawiano m.in. kwestie związane z wypaleniem zawodowym osób, które pracują na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodzin i w szczególny sposób zapewniają w gminie opiekę psychologiczno-pedagogiczno-terapeutyczną, omówiono aspekty dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia psychicznego i jego wpływu na zażywanie środków psychoaktywnych oraz poruszono tematy związane z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży – podczas tej części omówiono m.in. różnice w pojmowaniu i rozumieniu świata realnego i wirtualnego w rozumieniu osób dorosłych i młodzieży.

Drugą część wydarzenia poświęcono obchodom jubileuszu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prezentację na temat osiągnięć i bieżącej działalności placówki przedstawiła dyrektorka poradni Dorota Frey.

Za sprawą starych zdjęć przenieśliśmy się w czasie, by powspominać te minione lata, ale też pokazać, jak prężnie działamy dzisiaj – mówi dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach Dorota Frey. – W trakcie prezentacji zabierali głos pracownicy naszej placówki, by podzielić się swoimi refleksjami. Zaczynaliśmy swoją działalność w kilku pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Łysomicach. Warunki tam były dosyć skromne, a nasze funkcjonowanie było podporządkowane życiu szkoły. Tak minęła pierwsza dekada naszej działalności. Teraz, od blisko dziesięciu lat, pracujemy w pałacu w Łysomicach. Sukcesywnie doposażamy naszą placówkę w nowy sprzęt dydaktyczny, pomoce psychologiczne czy wyposażenie wnętrz – opisuje dyrektorka placówki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach została powołana uchwałą Rady Gminy w 2001 r. Obecnie posiada trzy gabinety: psychologiczny, pedagogiczny i logopedyczny. Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach obejmuje swoim zasięgiem szkoły podstawowe w Łysomicach, Turznie, Świerczynkach, Ostaszewie oraz przedszkola. Organem prowadzącym poradni jest gmina Łysomice, a nadzór nad nią sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez działania diagnostyczne, terapię, doradztwo edukacyjne i zawodowe, mediacje czy interwencje w środowisku ucznia. Duże zainteresowanie budzi działalność poradni w zakresie diagnostyki i terapii logopedycznej. Nowym wyzwaniem jest udzielanie skutecznego wsparcia w warunkach izolacji społecznej i nauki zdalnej spowodowanych epidemią koronawirusa.

Obserwujemy obecnie nasilenie się pewnych negatywnych zjawisk, takich jak np. przemoc internetowa, uzależnienie od gier komputerowych, lęk przed powrotem do bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami czy depresja związana z izolacją społeczną – opisuje Dorota Frey.

Placówka realizuje m.in. działania reintegracyjne w szkołach, które mają ułatwić dzieciom powrót do „przedpandemicznej” rzeczywistości.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *