Ponad 5 mln zł. Tyle w 2021 r. wyda gmina Unisław na inwestycje

Box2 Wiadomości
Fot. Pixabay

Do gminnej kasy wpłynie w tym roku 39,5 mln zł, z kolei wydatki pochłoną 40,1 mln zł. Oznacza to 600 tys. zł deficytu budżetowego. Na inwestycje zaplanowano 5,3 mln zł. Znajdą się wśród nich m.in. remont oczyszczalni ścieków, przebudowy dróg w Raciniewie, Grzybnie, Kokocku i Stablewicach czy modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Unisławiu. „Budżet jest odważny i prorozwojowy”, ocenia wójt Jakub Danielewicz.

Projekt budżetu gminy Unisław na rok 2021 został jednogłośnie uchwalony przez radnych 29 grudnia 2020 r. na zdalnej sesji. Tegoroczne dochody w budżecie to 39,5 mln zł. Najważniejszym źródłem dochodów gminy Unisław jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, jaki płacą mieszkańcy. Ukształtował się on na poziomie 4,6 mln zł. Do tego dochodzi 40 tys. zł z podatku dochodowego od osób prawnych, a także 2,7 mln zł z podatku od nieruchomości, 800 tys. zł z podatku rolnego i 220 tys. zł z podatku od środków transportowych. Do gminnej kasy wpłynie także 130 tys. zł za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 200 tys. zł podatku od czynności cywilnoprawnych i 18 tys. zł podatku leśnego. Dochody uzupełniają dotacje rządowe. W tym roku dotacje na zadania z pomocy społecznej wynoszą 10,5 mln zł, z czego 6,5 mln zł zostanie przeznaczone na wypłaty 500+. Subwencja oświatowa wyniesie 9,3 mln zł. Włodarze zaplanowali także sprzedaż gminnych nieruchomości, dzięki której do budżetu wpłynie 980 tys. zł. Gmina otrzyma także dofinansowania.

REKLAMA

– Stoimy przed ogromną możliwością rozwoju gminy Unisław. Taką możliwość dają środki z Unii Europejskiej. Niemal 2/3 kosztów inwestycyjnych pokryją dofinansowania zewnętrzne – komentuje Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.

Wydatki z kolei zaplanowano w unisławskim budżecie na poziomie 40,1 mln zł, czyli podobnie jak w 2020 r. Znalazły się wśród nich stałe potrzeby budżetowe, czyli m.in. sfinansowanie funkcjonowania oświaty czy administracji. 134 tys. zł przekazane zostaną na wsparcie OSP, 420 tys. zł dla GOK-u, a 250 tys. zł dla biblioteki gminnej. W budżecie uwzględniono także 320 tys. zł na fundusz sołecki. Wydatki majątkowe natomiast, czyli środki przeznaczone na inwestycje w gminie, pochłoną w tym roku 5,3 mln zł. To o ponad 2 mln zł mniej niż w zeszłym roku. Co wpłynęło na tę sytuację?

– Proszę pamiętać, że to tylko projekt budżetu, do którego zostały wprowadzone tylko te inwestycje, na które mamy środki już teraz. Zostawiliśmy sobie jednak furtkę w postaci możliwości dalszego dofinansowywania inwestycji. Złożyliśmy już kilka wniosków, m.in. na 2,5 mln zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W momencie, gdy uzyskamy kolejne dotacje, to wprowadzimy je do budżetu i będziemy w stanie zrealizować więcej inwestycji – tłumaczy wójt Jakub Danielewicz.

Najważniejszą inwestycją będzie modernizacja oczyszczalni ścieków, która pochłonie 3,5 mln zł. 

– Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Unisławiu wraz z budową budynków technicznych, który rozpoczął się w zeszłym roku, zakończymy w 2021 r. – podkreśla wójt Jakub Danielewicz.

Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości pochłonie z kolei 1 mln zł. Dużymi zadaniami będą także rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie za 144 tys. zł, rozwój e-usług w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza” za 115 tys. zł i modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej za 60 tys. zł. Dodatkowo plany inwestycyjne zakładają doposażenie placu zabaw w miejscowości Bruki Kokocka, rozbudowę monitoringu w Raciniewie, oświetlenie w miejscowościach Gołoty i Błoto, wsparcie Starostwa Powiatowego w Chełmnie w budowie ścieżek rowerowych, a także budowę nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i modernizację stacji uzdatniania wody w Unisławiu. Zadania inwestycyjne zamykają modernizacje gminnych dróg oraz wymiana nawierzchni drogowych w czterech sołectwach za łączną kwotę ponad 200 tys. zł. Wyremontowane drogi pojawią się w miejscowościach Raciniewo, Grzybno, Kokocko i Stablewice.

Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 600 tys. zł. Zostanie on w całości sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków. 

– Przyjęty projekt budżetu jest nie tylko odważny, ale przede wszystkim prorozwojowy. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Unisław – podsumowuje wójt Jakub Danielewicz.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *