Ponad 200 czujników czadu zostanie zamontowanych w powiecie chełmińskim

Powiat chełmiński
fot. Pixabay.com

Każdego roku dochodzi w Polsce do kilkudziesięciu tysięcy pożarów oraz kilku tysięcy zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla. Jest to gaz niezwykle trujący. Niewyczuwalny przez ludzkie zmysły. Nie da się go poczuć, dotknąć, zobaczyć. To zabójca bardzo skuteczny.

W okresie grzewczym ryzyko zagrożeń pożarami i zatruć tlenkiem węgla niewspółmiernie wzrasta. Źródłem szczególnego niepokoju są urządzenia grzewcze opalane węglem, gazem, drewnem i olejem opałowym.

REKLAMA

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego właściciele takich urządzeń mają obowiązek wykonania stosownych okresowych badań, poddania czyszczeniu kominów wentylacyjnych oraz sprawdzenia instalacji wentylacyjnej.

Eksperci ostrzegają, że głównym źródłem zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów wentylacyjnych i dymowych. Przyczyny tej niesprawności: nieszczelność, brak konserwacji i czyszczenia, wady konstrukcyjne, niedostosowanie istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi w związku z wymianą starych na nowe.

W powiecie chełmińskim rusza kampania edukacyjno-informacyjna pod nazwą: „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”. Jej tematem są zagrożenia związane z ryzykiem powstania pożarów oraz zatruciem tlenkiem węgla. Celem jest profilaktyka. Chodzi o to, by w nadchodzącym sezonie grzewczym możliwie zminimalizować straty związane z tymi zagrożeniami.

Uczestnicy programu mają zaznajomić się z programem właściwej eksploatacji czujek dymu w domkach jednorodzinnych. Kampania ma na celu również przypomnienie użytkownikom, w tym właścicielom i zarządcom budynków, o obowiązku dokonywania okresowych przeglądów tych urządzeń oraz czyszczenia przewodów kominowych i sprawdzania instalacji wentylacyjnej.

W roku ub.r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie kupiła dla mieszkańców miasta 100 czujek tlenku węgla. Warto podkreślić, że dzięki tym urządzeniom dwukrotnie udało się uratować życie mieszkańców powiatu. W tym roku zostanie kupionych kolejnych 200 czujek, które będą zainstalowane w obecnym sezonie grzewczym.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *