Podwyżki dla sołtysów. Nowy Rok przyniesie zmiany

Box2 Gmina Chełmża Wiadomości
Fot. Pixabay

Niewielkie zarobki sołtysów sprawiają, że jest to funkcja raczej dla społeczników z krwi i kości. Odpowiedzialność niemała, a pieniądze za pracę symboliczne. Od nowego roku będą nieco wyższe, choć wciąż dość skromne. 
 
Wysokość wynagrodzeń sołtysów zależy od wielkości ich sołectw. Dziś sołtysi tych najmniejszych otrzymują w ramach comiesięcznej diety 250 zł; największych – 400 zł.

Już od stycznia wszyscy będą dostawać o 50 zł więcej, a więc odpowiednio: 300 zł i 450 zł. Taką decyzję podjęła rada gminy w trakcie grudniowej sesji.

REKLAMA

Niewykluczone jednak, że część z urzędujących obecnie sołtysów nie nacieszy się długo nowymi zarobkami. Zbliżają się wybory – najpoważniejszy sprawdzian ich dotychczasowej działalności. Mieszkańcy sołectw tym razem zdecydują, kogo chcą widzieć na stanowisku sołtysa nie przez 4, a całe 5 lat.

Wydłużenie kadencji sołtysów również przegłosowała rada gminy na tym samym posiedzeniu – w ramach zmian zapisów w statutach 28 jednostek sołeckich funkcjonujących na terenie gminy.

Ich ostatnie zmiany miały miejsce dokładnie 15 lat temu, w czerwcu 2003 r. – informuje Katarzyna Orłowska z Urzędu Gminy – Zaproponowane zmiany obejmują m.in. wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej do 5 lat, uzupełnienie właściwości zebrania wiejskiego oraz wykreślenie zadań, które przechodzą do kompetencji sołtysa, czy też zmiany w sposobie powiadamiania o zebraniu wiejskim.

zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa będą mogli być powiadamiani co najmniej na trzy dni przed zebraniem, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie. Dopuszcza się dodatkowy sposób powiadamiania w formie kurendy lub rozsyłania powiadomień SMS.

Rada sołecka, w przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez sołtysa, funkcję tę na czas określony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy, będzie mogła powierzyć członkowi rady sołeckiej – wylicza najważniejsze zmiany w statutach Katarzyna Orłowska. 

Jak wynika ze statystyk, funkcja sołtysa jest coraz bardziej popularna wśród kobiet. Na 28 urzędujących w gminie sołtysów aż 10 to kobiety. 

– Sołtys to jeden z najstarszych urzędów na polskiej wsi – zauważa Katarzyna Orłowska. – Znany jest już od średniowiecza. I chociaż na przestrzeni wieków rola sołtysa, jego znaczenie i stan posiadania ulegały zmianom, to jednak pewne atrybuty tego urzędu pozostały. Niezmiennie jego najważniejszym zadaniem jest pośrednictwo pomiędzy przedstawicielami władzy a lokalną społecznością. To sołtys – a nie radny gminny czy wójt – jest tym, do którego mieszkańcy zwracają się w pierwszej kolejności z codziennymi problemami.

Wybory nowych sołtysów odbędą się już w lutym. Czy wyższe uposażenia skuszą nowych kandydatów? Przekonamy się niebawem.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.