Podtoruńska gmina przyzna studentom stypendia

Box2 Gmina Chełmża
Fot. Pixabay

Za dwa tygodnie, po długich wakacjach studenci powrócą do swoich uczelni. Przed nimi kolejny intensywny rok nauki, dwie sesje egzaminacyjne, które często nie należą do łatwych. Zdolni żacy z gminy Chełmża zostaną docenieni stypendium gminnym.

Młode osoby podejmujące naukę na uczelniach wyższych nie zawsze mogą sobie pozwolić na pracę w pełnym wymiarze godzin z powodu braku dyspozycyjności. Jeżeli plan zajęć pozwoli, szukają dorywczych prac, w których mogą sobie dorobić. 

REKLAMA

Z gminnego programu stypendialnego skorzysta pięcioro najlepszych studentów, którzy zamieszkują gminę Chełmża. Skierowany jest do osób, które osiągają bardzo wysoką średnią ocen, wyróżniają się wybitnymi wynikami sportowymi rangi mistrzowskiej lub na arenie międzynarodowej. W programie pod uwagę brane będą również: aktywna praca w wolontariacie, udział w konkursach i publikacje naukowe. O stypendium starać się mogą osoby, które nie ukończyły 25. roku życia, uczą się w trybie dziennym na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich. 

Wnioskować mogą żacy, którzy ukończyli pierwszy rok studiów, a także te osoby, które rozpoczynają pierwszy rok na studiach magisterskich. 

Wysokość stypendium wyniesie 250 zł miesięcznie i wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy, tj. od października 2019 r. do lipca 2020 r. 

Aby móc otrzymać stypendium, należy złożyć wniosek, który dostępny jest na stronie internetowej gminy Chełmża. Powinno się również przedstawić zaświadczenie z uczelni potwierdzające bardzo dobre wyniki w nauce, z uwzględnieniem pierwszego i drugiego semestru, lub zaświadczenie o osiągnięciach sportowych. Do wniosków można dołączyć dyplomy i inne zaświadczenia potwierdzające aktywność studenta. Wnioski należy składać od 25 września do 10 października w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Paderewskiego 11. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: (56) 675 60 19. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie specjalna komisja powołana przez wójta gminy Chełmża Jacka Czarneckiego. 

Młodzi zdolni studenci, oprócz stypendium gminnego, mogą także starać się o stypendium rektora uczelni, które wynieść może do 1 tys. zł. W takich przypadkach nie należy wykazywać dochodów zainteresowanego, pod uwagę brane są jedynie wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *