Po raz pierwszy budżet gminy Unisław przekroczył 40 mln zł.

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Pixababy

17 grudnia 2019 r. Rada Gminy w Unisławiu uchwaliła budżet na 2020 r. Do puli dochodów wpłynie w tym roku ponad 40 mln zł. Deficyt wyniesie niecałe 400 tys. zł. Na inwestycje zostanie przeznaczonych 19,5 proc. z zaplanowanych wydatków. Jakich przedsięwzięć mogą spodziewać się mieszkańcy?

Dochody gminy Unisław wyniosą w tym roku około 40,6 mln zł. Źródłami wpływów do gminnej kasy będą przede wszystkim podatki. Ponad 4,5 mln zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z podatku od nieruchomości dochód zostanie zasilony kwotą ponad 2 mln zł, a z podatku rolniczego niemal 850 tys. zł. Nie bez znaczenia w kontekście dochodów w budżecie pozostają środki przeznaczane na realizację programu 500+. W tym roku wyniosą one niemal 6 mln zł. W projekcie budżetu uwzględniono także sprzedaż majątku na poziomie ponad 1 mln zł.

REKLAMA

Uwzględniliśmy wszystkie uchwały Rady Gminy, które upoważniają zarząd gminy do sprzedaży nieruchomości – informuje Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.

Wydatki zaplanowano na poziomie około 41 mln zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy ukształtuje się w granicach 375 tys. zł. Radni zamierzają sobie poradzić z dziurą budżetową sposobem, który praktykuje większość samorządów. Deficyt ma zostać sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Budżet gminy Unisław na rok 2020 jest odważny i prorozwojowy. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Unisław – zapewnia Jakub Danielewicz.

Zadania inwestycyjne pochłoną 7,8 mln zł. Większość wydatków na inwestycje zostanie pokryta ze środków zewnętrznych, zwłaszcza dofinansowań unijnych. Samorządowi gminnemu udało się pozyskać na realizację zadań ponad 5 mln zł ze środków zewnętrznych. Zostaną one przeznaczone m.in. na modernizację ulic Modrzewiowej, Jesionowej i Dębowej w miejscowości Raciniewo.

Zawsze najbardziej oczekiwane przez mieszkańców są zadania drogowe. W tegorocznym budżecie zarezerwowano na ich realizację blisko 3 mln zł – wyjaśnia Jakub Danielewicz.

W planach jest także przebudowa oczyszczalni ścieków, realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza”, adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy na potrzeby unisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu.

Zrealizowane zostaną inwestycje, na które mieszkańcy gminy Unisław czekają od dziesięcioleci – komentował Jakub Danielewicz.

Modernizacja oczyszczalni ścieków będzie największym wyzwaniem dla tegorocznego budżetu. Inwestycja pochłonie łącznie ponad 2,5 mln zł. 

Musimy zrealizować tę inwestycję w trosce o ochronę środowiska i interes ekonomiczny mieszkańców gminy Unisław – tłumaczy Jakub Danielewicz.

Priorytetowymi przedsięwzięciami, poza wcześniej wymienionymi, będą także budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych, modernizacja sieci uzdatniania wody w Unisławiu, budowa ścieżek rowerowych oraz przebudowa drogi powiatowej.

Rzecz jasna, inwestycje stanowią niecałe 20 proc. zaplanowanych wydatków. Na co zostanie spożytkowana reszta funduszy? Jednym z największych wydatków będzie realizacja zadań oświatowych. Na ten cel potrzeba ponad 13,5 mln zł. Subwencja oświatowa wynosi 9,3 mln zł. Oznacza to, że w tym roku konieczne będzie przygotowanie zabezpieczenia ze środków gminnych w wysokości ponad 4 mln zł.

Znaczną ilość środków pochłonie także realizacja zdań z zakresu pomocy społecznej. Mowa tutaj o sumie przekraczającej 11 mln zł. Ponad 9 mln zł zostanie przekazanych na zadania z zakresu pomocy rodzinie. Natomiast sfinansowanie świadczeń wychowawczych, czyli popularnego 500+, będzie wymagało nakładów w wysokości prawie 6 mln zł.

Na koniec warto także wspomnieć o dotacjach dla gminnych jednostek samorządowych oraz środkach przeznaczonych na fundusz sołecki. W tym roku 420 tys. zł popłynie do Gminnego Ośrodka Kultury, 220 tys. zł do Gminnej Biblioteki Publicznej, 180 tys. zł do Ochotniczych Straży Pożarnych, a 760 tys. zł do Starostwa Powiatowego w Chełmnie. Największa suma dotacji przypadnie jednak w udziale niepublicznym szkołom i przedszkolom. Dla tych placówek wygospodarowano ponad 2,5 mln zł.

1 thought on “Po raz pierwszy budżet gminy Unisław przekroczył 40 mln zł.

  1. Kwestia ciągłego trwania programu 500+ i polityki socjalnej jest najważniejsza. Bez ciągłości nie będzie efektów tych wydatków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *