Płać podatki tam, gdzie mieszkasz. Możesz dużo zyskać

Box1 Wiadomości Zławieś Wielka
Zrealizowana inwestycja drogowa w Czarnym Błocie. Fot. nadesłane

Miejsce zamieszkania nie jest jednoznaczne z miejscem zameldowania. Bardzo wielu mieszkańców gmin wiejskich jest zameldowanych gdzie indziej. Do takiej sytuacji często dochodzi, gdy mieszkaniec miasta przeprowadzi się na jego obrzeża. W takim wypadku podatki trafią nie tam, gdzie powinny. De facto – mieszkaniec nie jest w stanie czerpać z nich żadnych korzyści. Gminy apelują – płać podatki tam, gdzie mieszkasz.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Natomiast miejsce zameldowania wyznacza się na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Na obywatelach polskich ciąży obowiązek meldunkowy, czyli ustawowe zobowiązanie do podania właściwemu urzędowi informacji o miejscu pobytu pod danym adresem. Natomiast brak meldunku nie skutkuje nałożeniem żadnej kary. Co więcej, nie ma obowiązku meldunku w rzeczywistym miejscu zamieszkania.

REKLAMA

Gmina ponosi straty na tym, że mieszkańcy nie są w niej zameldowani. W takiej sytuacji odpis z podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest przekazywany do budżetu gminy, tylko trafia do miejsca zgłoszonego w meldunku – tłumaczy Grażyna Krystosiak, sekretarz gminy Zławieś Wielka.

Gmina, planując budżet, musi dostosować się do takich środków, jakimi dysponuje. Nietrudno zauważyć, że mniejsze wpływy z podatków sprawiają, że budżet będzie mniejszy. Pamiętajmy, że to właśnie z puli budżetowej realizowane są inwestycje, mające na celu poprawić jakość życia mieszkańców. Budowa szkół, obiektów sportowych, chodników, kanalizacji czy lokalnych dróg to tylko przykładowe działania. Płacąc podatki w miejscu zameldowania, a nie zamieszkania, doprowadzamy do sytuacji, w której nasze pieniądze przeznaczane są na inwestycje, z których nawet nie skorzystamy. Obecnie do gmin wraca około 40 proc. podatku płaconego przez mieszkańców. To właśnie m.in. z takich wpływów finansowe są żłobki, przedszkola czy szkoły. Udział w podatku dochodowym bardzo często stanowi główne źródło dochodów gminy. W gminie Zławieś Wielka dochody z PIT-u w zeszłym roku wyniosły prawie 16 mln zł. Planowane wpływy na 2020 r. są większe o około 500 tys. zł.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zmiana miejsca zameldowania nie jest konieczna. Wystarczy złożyć PIT w miejscu zamieszkania. Potrzebna jest do tego tylko deklaracja, w której wskazuje się miejsce stałego zamieszkania.

Nasza gmina zachęca do meldowania się poprzez realizowane programy gminne. Jednym z warunków uczestnictwa w projektach, dotyczących dofinansowań, jest zadeklarowanie Złejwsi Wielkiej jako miejsca zamieszkania. Osoby zameldowane mają też pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobków czy przedszkoli – mówi Paulina Zakierska, inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych.

W zeszłym roku w gminie Zławieś Wielka przeznaczono na inwestycje prawie 8 mln zł. Niestety, niektórych projektów nie udało się zrealizować. Jedną z przyczyn były niewystarczające środki finansowe.

Najważniejsza z inwestycji, której realizacja nie dojdzie do skutku w bieżącym roku, to budowa budynku rehabilitacji w Górsku. Dodatkowo zmniejszeniu uległy środki zaplanowane na realizację kluczowych, wykonywanych rokrocznie przedsięwzięć, czyli asfaltowania dróg gminnych oraz budowy chodników, oświetlenia, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – wymienia Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.

Mieszkasz w gminie Zławieś Wielka, ale jesteś zameldowany gdzie indziej? Zatroszcz się o to, gdzie trafiają twoje podatki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *