Pałac w Warszewicach odzyska dawny blask

Box2 Łubianka Wiadomości
fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Zabytkowy pałac w Warszewicach przejdzie termomodernizację, powstanie tam również izba pamięci. Będzie to możliwe dzięki podpisaniu listu intencyjnego. Zrobili to dzisiaj marszałek województwa Piotr Całbecki oraz wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała.

Obecnie w budynku mieszczą się szkoła podstawowa oraz mieszkania należące do gminy. W części mieszkalnej, po zabezpieczeniu aktualnym lokatorom mieszkań zamiennych i pozyskaniu finansów, planowane jest utworzenie izby pamięci rodziny Zawiszów, w tym Alfreda Zawiszy Czarnego, który był właścicielem majątku.

REKLAMA

Przedsięwzięcie możliwe jest dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na ten cel za pośrednictwem samorządu województwa gmina uzyskała ponad 3,2 mln złotych.

Dawny właściciel pałacu, Alfred Zawisza Czarny, uczestniczył w działaniach przeciwko zaborcom. Brał udział w dwóch istotnych powstaniach narodowych. W listopadowym (1830-31) walczył w 1. Pułku Jazdy Płockiej, a podczas styczniowego (1863) należał do konspiracji chełmińsko-pomorskiej podlegającej Rządowi Narodowemu. Do Warszewic przybył w 1842 roku, zaś kilka lat później, między 1848 a 1850 rokiem, kupił majątek w tej wsi. Rozpoczął rozbudowę istniejącego starego dworu, tworząc okazały dwukondygnacyjny pałac. Urządził w nim bibliotekę i muzeum pamiątek rodzinnych, jak na przykład kompletnych mundurów oficerskich. Podczas drugiej wojny światowej wojska niemieckie splądrowały pałac, wywiozły cenne eksponaty i zniszczyły bibliotekę. W 1943 roku w budynku utworzono paramilitarną szkołę dla kobiet. Po zakończeniu wojny majątek przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. W 1950 roku główną część budynku zaadaptowano na szkołę, zaś skrzydła boczne przeznaczono na mieszania. Od 25 lat pałac widnieje w rejestrze zabytków.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *