Orzeczenia lekarskie przedłużone o 3 miesiące

Box2 Wiadomości
fot. pixabay.com

Orzeczenia lekarskie, których ważność upływa w okresie epidemii, zachowują ważność przez następne trzy miesiące – w przypadku orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

– Chodzi o orzeczenie, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenie zostanie wydłużone od dnia upływu terminu jego ważności na okres kolejnych trzech miesięcy – o ile przed upływem terminu ważności tego orzeczenia został złożony wniosek o świadczenie na dalszy okres  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

REKLAMA

Na podobnych zasadach zostaną też wydłużone orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, nie dłużej jednak niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

– Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca. W tej sytuacji osoby, które czekają na przedłużenia prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne – dodaje Krystyna Michałek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *