Odmrażanie instytucji publicznych w Chełmnie. Obowiązują nowe zasady

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Chełmińskie instytucje publiczne musiały poczekać z ponownym otwarciem, mimo że wytyczne rządowe dały taką możliwość już po długim weekendzie majowym. Burmistrz Chełmna i dyrektorzy poszczególnych placówek podjęli jednak taką decyzję w trosce o zdrowie mieszkańców, m.in. w związku z ogniskiem zakażeń w klasztorze w Chełmnie.

Kolejny etap odmrażania gospodarki zaczął obowiązywać 4 maja. Ostateczna decyzja o otwarciu instytucji kultury, obiektów sportowych, żłobków i przedszkoli należała do samorządu. 

REKLAMA

Po rekomendacjach uzyskanych od wojewody i sanepidu oraz po głębokiej analizie ówczesnej sytuacji, związanej ze zwiększoną liczbą potwierdzonych zakażeń koronawirusem w mieście, wspólnie z dyrektorami placówek zdecydowaliśmy o przedłużeniu zamknięcia przedszkoli i żłobków, instytucji kultury oraz obiektów sportowych do 17 maja włącznie – mówi Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna. – To była wspólna, przemyślana i odpowiedzialna decyzja. Byliśmy pewni, że z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców ówczesny moment nie był dobry na taki ruch.

19 maja ruszyło m.in. Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Lekcje edukacyjne i oprowadzanie grup w dalszym ciągu pozostają jednak zawieszone. Zwiedzający nie będą mieli jeszcze także możliwości bezpośredniego korzystania ze zbiorów muzealnych i przeprowadzania kwerend. Pracownicy, jeżeli będzie to tylko możliwe, będą przekazywać materiały źródłowe w formie elektronicznej.

Mieszkańcy i goście, odwiedzający chełmińskie instytucje, muszą oczywiście pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza o zakrywaniu nosa i ust, dezynfekcji rąk i zachowywaniu dystansu – przypomina Artur Mikiewicz.

W poniedziałek 18 maja ruszyła też Chełmińska Informacja Turystyczna oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie. Korzystanie z biblioteki będzie możliwe tylko w oparciu o system wypożyczeń i zwrotów. W praktyce oznacza to, że czytelnicy nie będą mogli jeszcze korzystać z wolnego dostępu do zbiorów, internetu, możliwości druku, ksero, czytelni oraz innych przestrzeni bibliotecznych. Książki po powrocie do biblioteki będą podlegać 5-dniowej kwarantannie. W dalszym ciągu nieczynny pozostaje punkt biblioteczny w Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 7. Działają już natomiast niektóre obiekty sportowe. 

Mieszkańcom został udostępniony kompleks „Orlik” przy ul. Aleje 3 Maja, Stadion Miejski przy ul. Park Słowackiego, boisko „Sahara” przy ul. Nadrzecznej i kort tenisowy nad Jeziorem Starogrodzkim. Działają już także boiska wielofunkcyjne przy chełmińskich podstawówkach – wymienia Artur Mikiewicz.

Na miejskich obiektach sportowych także należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk i urządzeń, a także weryfikacja uczestników. Na chwilę obecną nie ma jeszcze możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego. Najmłodsi mieszkańcy Chełmna 18 maja mogli już także powrócić do Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek”. 

W przedszkolu prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zabawy dydaktyczne dla dzieci. W pierwszej kolejności korzystają z tej możliwości dzieci rodziców pracujących. Opracowane zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dla rodziców, dzieci i personelu. Zawierają one m.in. sposób przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola czy czas pobytu dzieci w przedszkolu – precyzuje Artur Mikiewicz.

Natomiast od 25 maja chełmińskie podstawówki będą prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wszystkich chętnych dzieci z klas I-III. Na terenie szkół odbywać się będą również konsultacje dla uczniów. Zamknięty pozostaje oddział zerówki w Szkole Podstawowej nr 4 ze względu na brak chętnych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *