Od września do szkół średnich przejdą dwa roczniki. Czy szkoły są na to przygotowane?

Box2 Wiadomości

W Bydgoszczy i Włocławku zajęcia prawdopodobnie prowadzone będą do późnych godzin popołudniowych. Wydłużony czas lekcji może być problemem również w Chełmnie. Czy podwójny rocznik w klasach pierwszych będzie źródłem chaosu? Jak sytuacja wygląda w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży i Zespole Szkół w Dobrzejewicach?

Według danych Ministerstwa Edukacji do rekrutacji do szkół średnich w całej Polsce przystąpi około 730 tys. uczniów, czyli dwa razy więcej niż w latach ubiegłych. Jak twierdzi minister Anna Zalewska, każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum od 1 września będzie mógł kontynuować swoją edukację w wybranej placówce. Miejsc dla nikogo nie zabraknie.

REKLAMA

– Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas – deklaruje Anna Zalewska. – Na bieżąco monitorujemy sytuację i wzmacniamy działania informacyjne. Rocznik rzędu 700 tys. osób to taki, który jeszcze kilka lat temu był w szkołach normą.

Te kilka lat temu to dokładnie 36, czyli w roku 1983. Czy podtoruńskie szkoły średnie będą w stanie pomieścić tylu uczniów? Czy są gotowe na zmiany?

Jak deklaruje Katarzyna Komakowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, placówka jest przygotowana do przyjęcia większej liczby absolwentów niż w roku obecnym.

– We wrześniu będziemy w stanie przyjąć około 220 uczniów – zapewnia dyrektor. – Do tej pory średnio było ich 90. Wszystko jednak uzależnione jest od wyboru dokonanego przez tegorocznych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Jesteśmy przygotowani do otwarcia trzech klas licealnych, w tym jednej sportowej, czterech klas technikum kształcących w zawodach technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik usług fryzjerskich oraz dwóch klas branżowej szkoły I stopnia z kształceniem w szkole w zawodach: stolarz, kucharz, fryzjer, magazynier logistyk oraz klasę wielozawodową. Wstępnie zakładamy, że w każdej będzie ok. 24 uczniów.

Podobnie sytuacja wygląda w Zespole Szkół w Dobrzejewicach. Problemu z naborem do klas, według dyrektora, nie będzie.

– Jesteśmy w stanie przyjąć po jednym oddziale klas pierwszych do 4-letniego liceum dla absolwentów klas 8 oraz do 3-letniego liceum dla gimnazjalistów – deklaruje dyrektor Janusz Iwański. – W każdej grupie znajdzie się do 26 osób.

Przygotowany do przyjęcia zwiększonej liczby uczniów jest także Zespół Szkół CKU w Gronowie.

– Były czasy, w których do naszej placówki uczęszczało około 600 osób i byliśmy w stanie zorganizować dla nich naukę na wysokim poziomie – tłumaczy dyrektor Zbigniew Piotrowski. – W każdej klasie pierwszej znajdować się będzie maksymalnie 30 uczniów. W technikum, w zależności od pracowni lub działu, grupy te liczyć będą od 6 do kilkunastu osób.

Zwiększona liczba licealistów w wielu polskich szkołach, m.in. w Warszawie, Bydgoszczy i Włocławku, wpłynie na dłuższy czas pracy placówek. Prawdopodobnie zajęcia odbywać się będą w systemach dwuzmianowych. W Ostródzie dyrektorzy szkół nie wykluczają zaś lekcji w sobotę. Czy podobny scenariusz czeka licealistów w Dobrzejewicach i Chełmży?

– W chwili obecnej wskaźnik zmianowości wynosi 0,7 – uczniowie większości klas przebywają w szkole do godz. 14.00 – tłumaczy dyrektor. – Wyjątek stanowią klasy technikum ze względu na większą liczbę zajęć. Nie ma więc zagrożenia, byśmy od września musieli pracować na dwie zmiany.

O lekcjach prowadzonych w trybie dziennym zapewniają również dyrektorzy Zespołu Szkół w Dobrzejewicach oraz ZS CKU w Gronowie.

– Nie zakładamy, że zwiększona liczba uczniów wpłynie na dłuższe godziny pracy placówki – mówi Zbigniew Piotrowski. – Obecnie najwięcej godzin, bo aż 8-9 dziennie, spędzają w szkole osoby uczące się w technikum.

Do przyjęcia podwójnej liczby absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów placówki z terenu powiatu toruńskiego przygotowują się od miesięcy. W niewielkim Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, do którego uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami, dzięki środkom ZIT zwiększy się liczba pracowni zawodowych w szkole branżowej I stopnia.

Od pierwszego września do dyspozycji młodzieży z ZSP w Chełmży będą cztery pracownie kształcenia zawodowego: kosmetyczna, fryzjerska, komputerowa i multimedialna.

– W przypadku zmian związanych z reformą edukacji najwięcej pracy będą mieli nauczyciele – komentuje Piotrowski. – Muszą oni wdrożyć nowe podstawy programowe zarówno kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, oraz racjonalnie podzielić materiał na lata nauki. Mamy młodą, doświadczoną kadrę, jesteśmy więc gotowi wprowadzić zmiany w życie. Te jednak dokonywane są dosyć często. Podstawy programowe związane z kształceniem zawodowym ostatni raz zmieniane były w 2017 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *