Od stażu do pracy. Aktywizacja osób biernych zawodowo

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego realizuje projekt „Mam staż – mam możliwości zawodowe!”, kierowany do osób młodych, które chciałyby odbyć staż, ale nie mają doświadczenia zawodowego. Udział w projekcie może pozwolić nie tylko na zdobycie nowych umiejętności, ale też na poprawienie swojej pozycji na rynku pracy.

Oferowany staż trwa od 3 do 6 miesięcy i wpisuje się w ramy aktywizacji zawodowej. Dla każdego ze stażystów przewidziane jest stypendium stażowe, wypłacane co miesiąc. Dzięki wzięciu udziału można przełamać bariery rynku pracy, który nierzadko wymaga doświadczenia i dla początkujących może okazać się niezwykle trudny. 

REKLAMA

Projekt „Mam staż – mam możliwości zawodowe!” przeznaczony jest dla osób w wieku od 18 do 29 lat. Mogą brać w nim udział również niepełnosprawni. Aby dołączyć do projektu, nie można być aktywnym zawodowo ani uczestniczyć w szkoleniach lub też pobierać wykształcenia. Są jednak wyjątki. Przystąpić do udziału mogą także imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące od rolnictwa oraz ich rodziny, a także tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i pracujący w ramach umów cywilno-prawnych. 

Co można zyskać? Oferowane jest m.in. poradnictwo zawodowe, ale też nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu – dzięki stażom, które spełniają standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Ponadto odbycie takiego stażu może pozwolić na identyfikację potrzeb uczestników, a także zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, ze zwróceniem uwagi na stopień oddalenia od rynku pracy osób młodych. Projekt oferuje dodatkowo kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami. 

Zgłosić się do udziału można telefonicznie pod nr. tel. 886 468 299 lub za pośrednictwem e-mail, pisząc na adres a.napierala@fundacjarozwoju.org. Więcej informacji znaleźć można na stronie fundacjarozwoju.org. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.