Od początku roku w Chełmnie obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Pixabay

Początek roku to czas zmian, również tych ustawowych. Od 1 stycznia 2020 r. w Chełmnie zaczęły obowiązywać nowe zasady zbiórki odpadów komunalnych. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach segregacja odpadów stała się obowiązkiem każdego mieszkańca. Spowodowało to m.in. wzrost kosztów za wywóz śmieci.

Na terenie Chełmna wywóz odpadów segregowanych i bioodpadów będzie odbywać się co 2 tygodnie w sezonie jesienno-zimowym oraz co tydzień w okresie wiosenno-letnim. Pamiętajmy jednak, że miejski system odbioru odpadów dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych. W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych – ich właściciele podpisują indywidualne umowy bezpośrednio z przedsiębiorstwem zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych. Zasady zbiórki odpadów w systemie miejskim zmieniły się, na co wpłynął w głównej mierze obowiązek segregacji śmieci. Dla wszystkich, bez wyjątku.

REKLAMA

Pierwszy kwartał to czas wspólnej nauki nowego systemu. Przez trzy miesiące planujemy okres przejściowy, w którym dokonamy wdrożenia zmian ustawowych. Nasze działania w tym czasie będą miały charakter edukacyjny. W przypadku nieprawidłowości w segregowaniu odpadów będziemy informować o nich mieszkańców oraz wdrażać środki naprawcze w systemie – tłumaczy Piotr Murawski, zastępca burmistrza miasta Chełmna.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oznacza zbieranie surowców wtórnych, nadających się do odzysku. Muszą one zostać posegregowane według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane. W zabudowie jednorodzinnej oraz części kamienic odpady będą gromadzone w workach o odpowiednich kolorach, a w zabudowie wielorodzinnej – analogicznie w tzw. dzwonach. Mieszkańcy Chełmna mogą odbierać stosowne worki na parterze Urzędu Miasta. Śmieci muszą być gromadzone w 5 frakcjach: metale i tworzywa sztuczne, papier i makulatura, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane. W Chełmnie każda nieruchomość została wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane (czarny lub niebieski pojemnik z odpowiednią naklejką). Mieszkańcy mieli również prawo zadeklarować wybraną formę odbioru odpadów biodegradowalnych. Większość z mieszkańców zadeklarowała pojemniki. Te nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki na „BIO” (kolor brązowy, ale również zdarzają się zielone i żółte z brązową pokrywą lub stosowną naklejką). Alternatywnym rozwiązaniem dla nieruchomości jednorodzinnych była opcja samodzielnego kompostowania bioodpadów.

Pozostałe frakcje, czyli szkło, papier i tworzywa sztuczne zbierane są do dzwonów. Obecnie dysponujemy 75 wyspami śmieciowymi, ale złożyliśmy już zamówienie na dodatkowe pojemniki do segregacji odpadów. Zastąpią one przede wszystkim wysłużone dzwony z okolic starówki – mówi Piotr Murawski.

Mieszkańców najbardziej interesują jednak nowe ceny za odbiór odpadów. Wiemy już, że stawka będzie podwyższona. Wpływ na to mają przede wszystkim kwestie ekonomiczne, a zwłaszcza wzrost płacy minimalnej. Wzrosła także „opłata marszałkowska” dla niesegregowanych odpadów zmieszanych. W zeszłym roku wynosiła 170 zł za tonę. W 2020 r. wzrosła do 270 zł. Zwiększyła się również ilość wytwarzanych przez mieszkańców odpadów. Dodatkowo zmieniła się forma zamówienia publicznego na odbiór odpadów – dotychczas ryczałtowa, teraz w zależności od wagi odebranych śmieci. W niektórych gminach stawki za odbiór śmieci wzrosły nawet o 300 proc.

Do tej pory w Chełmnie obowiązywały trzy stawki. Za selektywną zbiórkę 11,5 zł, za zbiórkę mieszaną 14,5 zł, a za nieselektywną 18 zł. Od 1 stycznia musi obowiązywać jedna stawka za odbiór odpadów komunalnych, ponieważ zbiórka selektywna stała się obowiązkiem. W naszym mieście od nowego roku stawka ta wynosi 19 zł – wyjaśnia Piotr Murawski.

Co się jednak stanie, gdy mieszkańcy mimo wszystko nie będą segregować śmieci? W takim wypadku stawka wzrośnie na drodze decyzji administracyjnej do 40 zł. W przypadku nagminnego, nieprawidłowego zbierania odpadów miasto ma możliwość nałożenia kary grzywny. Może ona wynieść nawet 5 tys. zł. Pamiętajmy jednak o trwającym obecnie okresie edukacyjnym i o czasie, które daje nam miasto na wspólne uczenie się nowych zasad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *